หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-17 15:48:03

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าแขนงวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มสักการะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 161 ปี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชาดนตรีสำหรับวงปี่พาทย์ในพิธี และการแสดงรำถวายสักการะจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home