หลักสูตรฝึกอบรม


คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม 
หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญา สำหรับโรงพยาบาล" 
รุ่นที่ 1-3

วิทยากร โดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ขอเชิญผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนอบรมได้ที่ 
 Scan Qr Code -->


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home