หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > 2 น้องนศ.สาขาวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัล ในโครงการประกวด "ซอล ลา ที โด" ร้องโชว์ล่ารางวัล
2 น้องนศ.สาขาวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัล ในโครงการประกวด "ซอล ลา ที โด" ร้องโชว์ล่ารางวัล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 18:57:49

2 น้องนศ.สาขาวิชาดนตรี คว้า 2 รางวัล

ในโครงการประกวด "ซอล ลา ที โด" ร้องโชว์ล่ารางวัล

ซึ่งจัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

cover เพลง : ตายทั้งเป็น

ศิลปิน : แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home