หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > บันทึกไทยเบฟ 2 Creative Young Designer นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา
บันทึกไทยเบฟ 2 Creative Young Designer นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-18 15:55:28

ขอบคุณคลิปจาก mir production

Credit : https://www.youtube.com/watch?v=PmR9SRu5axc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3UtQcCs7_7dx-GUlXxDWtRF3SjEugi21GIHKd__kQCAjUCqqFfs_MSE9I


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home