หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

เปิดจองรอบ อบรม ICT ออนไลน์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-21 13:00:50
กำหนดยืนยันสทธิ์ tcas64 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 2 โควตา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-21 12:55:27
ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-19 15:51:53
ประกาศจากงานกองทุนเพื่อการศึกษา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-19 15:15:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-18 00:35:10
บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio 64
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-16 16:44:45
ทุกเรื่องเรือง กยศ. ติดต่อเลยค่าาา ช่องทางนี้
Faculty of Fine and Applied Artswebsite : https://far.ssru.ac.thtwitter : https://twitter.com/pr_far ...
2021-05-15 14:17:19
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษาสวย หล่อ ในแบบสวนสุนันทากันดีกว่า ทางร้าน SSRU CLOSET(อาคาร 21) มี ...
2021-05-13 14:13:53
ผลสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2563Faculty of Fine and Applied Artswebsite : https://fa ...
2021-05-13 12:49:17
ประกาศย้อนหลัง