หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม
รายละเอียด คลิก งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSS ...
2024-06-14 15:31:19
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์  ...
2024-05-07 16:27:37
แจ้งปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Workspace
ประกาศขอความร่วมมือนักเรียน/นักศึกษาย้ายข้อมูลบน Google Workspace  **ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566* ...
2023-06-18 08:36:51
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 3 admission
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-06-14 12:29:36
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566  ได้ที่เว็บไซต์&nbs ...
2023-05-16 15:41:03
กำหนดยืนยันสทธิ์ tcas66 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 2 โควตา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-05-11 16:07:05
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบ ...
2023-04-25 14:26:32
เปิดจอง ตัดชุดครุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ปิ ด จ อ ง ตั ด ชุดครุยรอบที่ 1 วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566สำหรับบัณฑิต ...
2023-02-16 18:57:48
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-09-15 15:47:19
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&n ...
2022-09-15 13:59:43
ประกาศย้อนหลัง