หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก    งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.f ...
2020-06-23 12:01:47
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 3)
ดาวน์โหลด เอกสาร --> annoucement-ssru-080620.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https ...
2020-06-12 11:57:33
ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-06-09 13:57:25
ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 2
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO ...
2020-05-27 16:11:16
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา - เปลี่ยนแปลงวันจองถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
http://photo.ssru-bamshop.comงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FA ...
2020-05-14 16:33:42
สำหรับนักศึกษา - แบบสอบถามความคิดเห็นของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
เรียน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน    ด้วย ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทำการสำรวจ เกี่ยวก ...
2020-05-09 16:28:47
แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 และภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรี
ดาวโหลด --> แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน 070520.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :&nbs ...
2020-05-08 11:24:33
ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO ...
2020-05-03 14:29:46
สำหรับนักศึกษา - วิธีการขอรีเซ้ตรหัสเข้าอีเมล
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-04-24 16:44:09
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ดาวน์โหลด --> ขยายเวลาจ่ายค่าเทอม_๒๐๐๔๒๓_0002.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : http ...
2020-04-23 15:51:38
ประกาศย้อนหลัง