หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศขยายการงดการเรียนการสอน
ประกาศขยายการงดการเรียนการสอนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 63    จากสถานการณ์ปัจจุบันในขณะนี้ ม ...
2020-10-19 14:21:21
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-09-21 18:41:29
เอกสารประกอบการอบรม - การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม วิทยากร : คุณดนัย เลี้ยงเจริญ&n ...
2020-08-27 10:02:53
ขอเชิญเข้าตอบแบบสอบถาม online "การรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
ขอเชิญ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปตอบแบบสอบถามออนไลน์"การรับรู้ภาพลักษณ์และการบริการของมหาวิทยาลัยร ...
2020-08-20 00:34:24
ขอเชิญเข้าตอบแบบสำรวจ online
ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะปี 2-4 นะคะ)เข้าตอบแบบสำรวจ online ผ่านลิงค์ http://ww ...
2020-08-19 02:33:39
กำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
***กำหนดการลงทะเบียน =>> วันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2563เว็บไซต์ http://www.ge-tablet.ssru.ac ...
2020-08-18 16:37:31
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 - เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-08-18 16:18:21
เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรั ...
2020-08-06 15:46:41
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก ...
2020-08-06 12:56:30
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินสด (รอบสุดท้าย)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-08-06 12:33:59
ประกาศย้อนหลัง