หน้าหลัก > ประกาศ

เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับนศ.ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ เปิดให้จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำหรั ...
2020-08-06 15:46:41
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (ผ่านระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก ...
2020-08-06 12:56:30
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินสด (รอบสุดท้าย)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-08-06 12:33:59
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินสด (เก็บตกที่เหลือ)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-07-20 17:30:49
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเยียวยาเป็นเงินสด (รอบรก)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-07-19 23:56:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก    งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.f ...
2020-06-23 12:01:47
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 3)
ดาวน์โหลด เอกสาร --> annoucement-ssru-080620.jpgงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https ...
2020-06-12 11:57:33
ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-06-09 13:57:25
ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 2
ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค CO ...
2020-05-27 16:11:16
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา - เปลี่ยนแปลงวันจองถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
http://photo.ssru-bamshop.comงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FA ...
2020-05-14 16:33:42
ประกาศย้อนหลัง