หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบ รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) 2565
 คลิก ดูรายชื่อ** หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหา ติดต่อสอบถาม งานรับเข้าศึกษา โทร.02-160- ...
2022-06-27 00:06:39
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท ...
2022-06-14 09:56:41
กำหนดยืนยันสทธิ์ tcas65 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบ 2 โควตา
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2022-04-26 12:32:36
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา• เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2022-04-21 11:36:13
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา (Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ...
2022-04-19 11:46:07
ตรวจสอบรายชื่อหลังส่งเอกสารกู้ยืมฯสำหรับภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ...
2022-04-18 12:04:51
ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
เตรียมวางแผนให้พร้อม.....ประกาศตารางเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ ...
2022-04-18 10:58:27
กำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 **** ...
2022-03-25 14:20:47
ตรวจสอบคะแนนโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศกำหนดการการตรวจสอบคะแนนโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564"- นักศึกษาสามารถต ...
2022-03-22 15:23:15
กำหนดส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เวลาใกล้เข้ามาแล้ว อย่าลืมนะคะการส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึ ...
2022-03-17 11:27:10
ประกาศย้อนหลัง