หน้าหลัก > ประกาศ

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19
- ถึงนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่าน - ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลการรับวัคซีน COVID-19 ...
2021-11-19 11:30:45
แจ้งกำหนดการ ยืนกู้ กยศ. 2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-19 11:28:38
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผส ...
2021-11-17 13:28:54
จองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม ...
2021-10-19 16:11:14
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
ดังรูปภาพด้านล่างหรือคลิก -->  how to.pdfงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :&nb ...
2021-10-18 15:55:10
กำหนดการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-05 14:09:42
ประกาศ ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา
ติดต่อสอบถาม แสกน Qr Code หรือโทร. 021601353-55 หรือสอบถามที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ...
2021-09-13 15:00:00
ประกาศขยายเวลาการยืนยันสิทธิ์ขอลดค่าเทอม 50%
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก --> รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์.pdfเพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https ...
2021-09-08 19:48:59
ประกาศกำหนดการปิดระบบลงทะเบียนการฉีดวัคซีน
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-09-06 19:38:38
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฉบับที่ 4))
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย ...
2021-09-06 11:55:16
ประกาศย้อนหลัง