หน้าหลัก > ประกาศ

กลุ่ม LINE สำหรับนักศึกษาใหม่ 2567
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-06-17 12:36:57
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม
รายละเอียด คลิก งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSS ...
2024-06-14 15:31:19
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี 1 อัตรา ตั้งแต่ว ...
2024-05-17 16:31:30
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถึงผู้กู้รายใหม่ ปี 2567
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-05-17 16:31:41
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ได้ที่เว็บไซต์  ...
2024-05-07 16:27:37
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 โควตา (Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ...
2024-01-16 18:45:35
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบ Portfolio
รอบพอร์ตรอบสุดท้ายแล้วน้าา สำหรับปีการศึกษา 2567คลิกสมัครเลย!! อย่ารอช้า!! https://admission.ssru.ac ...
2023-11-18 21:00:20
แบบสัมภาษณ์ออนไลน์ สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต)
ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ประกอบการ(ผู้ใช้บัณฑิต) เข้าตอบแบบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ...
2023-11-18 20:55:38
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รอบ Portfolio รับตรง ครั้งที่ 2
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-10-19 13:23:38
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-08-23 13:21:53
ประกาศย้อนหลัง