หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > กำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข)
กำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-21 14:43:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การกำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับแก้ไข

และข้อปฏิบัติต่างๆของการรับน้อง

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


Download ประกาศ กำหนดการ และข้อปฏิบัติ Click!!เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home