หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > กำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข)
กำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับแก้ไข)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-31 22:04:11

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง การกำหนดวันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ฉบับแก้ไข

และข้อปฏิบัติต่างๆของการรับน้อง

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


Download ประกาศ กำหนดการ และข้อปฏิบัติ Click!!