หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

นิทรรศการ "บ้านใคร บ้านมัน" ตอน ดีไซล์ท้ายเทอม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
9 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G-1
โครงการปรับพื้นฐานทางด้านศิลปะ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
ชั้น M ห้อง 58M01 - 58M02
VCD Designed Exhibition
นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศา ...
11 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
โถงชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
"สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"
7 สาขาวิชาของเรา โพสต์นี้ขอเสนอ."สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์"Motion Infographic นี้ จัดทำโ ...
12 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ 7สี7ศอก รูปแบบออนไลน์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เปิดศักราชใหม่ไปกับเรา จากสิ่งที่ถูกสรรสร้างขึ้น โดย ชาวนิเทศศิลป์รุ่นที่30...ขอเชิญทุกท่าน ชม  ...
8 พ.ย. 64
streaming on Facebook Fanpage
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคง
ขอเชิญชวน ทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคงในวันที่ 16 ...
16 มี.ค. 65
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ “กึ๊กกึ๋ย โชว์กึ๋น”
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของเชิญชวนมักเกิลและเหล่าผู้วิเศษมานั่งฟังเพลง ชมการแสดงรับลมหนาวด้ ...
26 ต.ค. 65
งานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์
Exhibition VCD DESIGN WEEK 2023
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเสนอVCD DESIGN WEEK 2023 ...
3 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME) สามเสน
Workshop VCD DESIGN WEEK 2023
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเสนอVCD DESIGN WEEK 2023พบ ...
3 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME) สามเสน
VCD DESIGN WEEK 2023
"VCD DESIGN WEEK 2023" โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าสุพรีม (SUPREME)
กิจกรรมปัจจุบัน