หน้าหลัก > ข่าว > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

POK PLAY” Exhibition นิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์ IP
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-04-19 15:14:22
Craft Beer Design : The Illustration Design by VCD SSRU
มาพบกันอีกแล้ว! กับงานCraft Beer Design : The Illustration Design by VCD SSRUผลงานสุดจ๊าบจากนักศึกษา ...
2023-12-19 03:27:00
นิทรรศการ Everest Thesis Exhibition
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-11-18 21:45:19
เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ “กึ๊กกึ๋ย โชว์กึ๋น”
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2023-11-18 13:42:36
VCD DESIGN WEEK 2023
"VCD DESIGN WEEK 2023" โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2023-04-26 09:49:42
Workshop VCD DESIGN WEEK 2023
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเสนอVCD DESIGN WEEK 2023พบ ...
2023-04-25 14:59:22
Exhibition VCD DESIGN WEEK 2023
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเสนอVCD DESIGN WEEK 2023 ...
2023-04-04 16:00:19
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ “กึ๊กกึ๋ย โชว์กึ๋น”
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ของเชิญชวนมักเกิลและเหล่าผู้วิเศษมานั่งฟังเพลง ชมการแสดงรับลมหนาวด้ ...
2022-11-20 22:51:06
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคง
ขอเชิญชวน ทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา ฟรีแลนซ์ศาสตร์ : กราฟิกดีไซน์ฟรีแลนซ์อย่างไรให้มั่นคงในวันที่ 16 ...
2022-04-18 11:33:31
ข่าวปัจจุบัน