หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
11 เม.ย. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
นิทรรศการผลงานนักศึกษา “ Creative Products Design”
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ประเภท ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : htt ...
18 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
โถงชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมปัจจุบัน