หน้าหลัก > ข่าว > แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์
แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Let’s create ภาคตะวันออก
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-09-15 14:17:42
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครรอบ 3มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ ไปกับเรารายวิชา หุ่นจำลอง การทำหุ่นจำลอง  ในโจทย์ ไลฟ์ ...
2023-01-26 11:25:30
นิทรรศการผลงานนักศึกษา “ Creative Products Design”
การจัดแสดงผลงานของนักศึกษา ประเภท ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : htt ...
2019-11-10 13:39:25
งานแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2019-06-21 14:24:36
ข่าวปัจจุบัน