หน้าหลัก > กิจกรรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น

โครงการทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นเมือง ณ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
แหล่งทอผ้าหริภุญชัย
การแสดง Fashion Show Project
โชว์ชุดที่ 1 ชั้นปีที่ 2การแสดงแฟชั่นโชว์ วิชา การจัดการสินค้าแฟชั่นชื่อโปรเจค : Branding Proje ...
27 พ.ย. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
Fashion Show Branding Project & Detail Project KNOXK 2KNOXK
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ขอเชิญชม Fashion Show Branding Project & Detail Project KNO ...
4 พ.ย. 63
หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G
แนะแนวออนไลน์ หัวข้อ Fashion and Textile Design จากเครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
30 ต.ค. 64
online on Facebook Fanpage
Poster - Workshop : Creative Draping โดย Sensei Morimoto Satoshi
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
8 ส.ค. 65
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ หัวข้อ "สร้างตัวตนให้แตกต่างบนเส้นทางแฟชั่น"
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
9 ก.พ. 66
ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญชม Fashion Show ผลงานนักศึกษา " F A D 19 "
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
23 ก.พ. 66
คณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรม Workshop Creative Draping Techniques for Beginners
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดกิจกรรม Workshop Creative Draping Techniques for Beginners- วันอังคารทึ่ ...
22 ส.ค. 66
ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
Bangkok International Fashion Week 2023 : Visionary Stage @ Siam Center
ขอเชิญชมแฟชั่นโชว์ชุด ผลงานนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bangkok Internatio ...
5 ต.ค. 66
Visionary Stage ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
กิจกรรมปัจจุบัน