หน้าหลัก > ข่าว > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น

ขอเชิญรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ หัวข้อ "สร้างตัวตนให้แตกต่างบนเส้นทางแฟชั่น"
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-02-17 11:26:35
ขอเชิญชม Fashion Show ผลงานนักศึกษา " F A D 19 "
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-02-17 11:15:22
Poster - Workshop : Creative Draping โดย Sensei Morimoto Satoshi
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-08-26 14:33:55
แนะแนวออนไลน์ หัวข้อ Fashion and Textile Design จากเครือข่าย 18 มหาวิทยาลัย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-11-16 10:51:58
Fashion Show Branding Project & Detail Project KNOXK 2KNOXK
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ขอเชิญชม Fashion Show Branding Project & Detail Project KNO ...
2020-11-03 09:38:43
การแสดง Fashion Show Project
โชว์ชุดที่ 1 ชั้นปีที่ 2การแสดงแฟชั่นโชว์ วิชา การจัดการสินค้าแฟชั่นชื่อโปรเจค : Branding Proje ...
2019-11-10 13:40:56
โครงการทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นเมือง ณ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2019-06-21 14:33:19
ข่าวปัจจุบัน