หน้าหลัก > กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)

ดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ต ครั้งที่ 29 "สมัยหนุ่มๆ พ่อโยก"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
4 เม.ย. 61
ณ โรงละครคณะสิลปกรรมศาสตตร์ ชั้น 2
โครงการค่ายจริยธรรมวิชาชีพดนตรี
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
20 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ไหว้ครูสาขาวิชาดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
30 ส.ค. 61
"จุดประกายความมันส์" กิจกรรมแนะนำความรู้อาชีพทางดนตรี
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
14 ก.ย. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 (อาคาร 58) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Music Conference & Workshop ( An Tran Live in Bangkok )
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
22 ม.ค. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
รับสมัครนักศึกษา รอบ 2 โควตา
1 กุมภาพันธ์ -20 เมษายน 2564สาขาวิชดนตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่(ปริญญาตรี) รอบ 2 โควตา (ประเภทความสามา ...
1 ก.พ. 62 - 20 เม.ย. 62
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นกีต้าร์ในบทเพลงร็อค
สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเล่นกีต้าร์ในบทเพลงร็อค ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ...
19 มี.ค. 62
ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
การแสดงดนตรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชมการแสดงดนตรีโดยนักศึกษา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร ...
18 พ.ค. 62 - 18 มิ.ย. 62
ชั้น 5 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ กรุงเทพฯ
การแสดงดนตรี (กลองชุด)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
12 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมเวลา 09.00 - 16.00 น. โดย อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิล ...
8 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี
กิจกรรมปัจจุบัน