หน้าหลัก > ข่าว > สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)
สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย/ดนตรีสากล)

การแสดงดนตรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 “ The 1st concert ”
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-04-19 14:57:59
OVD Music Workshop no.2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ Prart Music Global ขอเสนอ OVD Music Workshop ...
2024-04-01 12:04:02
"งานดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ตครั้งที่ 34 Back to the Future"
การแสดงคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรี "งานดอกแก้วแว่วคอนเสิ ...
2024-03-28 15:29:43
OVD Music Workshop no.1
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-02-20 15:35:48
Final Mission Concert
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-11-18 14:48:45
SSRU Music Conference & Workshop An Tran : Vietnamese Guitar Virtuoso
การกลับมาอีกครั้งของนักกีตาร์คลาสสิกชาวเวียดนาม ผู้โดดเด่นในเวทีนานาชาติด้วยฝีมือการบรรเลงที่ได้รับก ...
2023-10-19 16:45:32
ไหว้ครูสาขาวิชาดนตรี ประจำปีการศึกษา 2566
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-10-19 16:41:01
SSRU Music Conference & Workshop ‘The Sound of ASIA7’ สุนทร ด้วงแดง | Suntorn ASIA7
ร่วมสำรวจแง่มุมทางดนตรีไปกับมือกีตาร์แห่งวง ASIA7 วงดนตรีภายใต้สังกัดค่ายเพลง GeneLab ที่โดดเด่นในเว ...
2023-09-11 09:40:28
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะดนตรีไทย"
สาขาวิชาดนตรี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะดนตรีไทย" เพื่อเสริมสร้าง ...
2023-08-23 13:33:29
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-08-20 19:23:58
ข่าวปัจจุบัน