หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชมฟรี LIVE : สวนสุนันทา พารุ่ง รอบ 4 รับตรงอิสระ
เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการ ...
20 พ.ค. 65
online
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
5 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
** เลื่อนมาจากเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.fa ...
11 ก.ค. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการ “สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”
ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย แต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย เดินเที่ยวงานเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565กองพั ...
8 พ.ย. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Open House 2022 เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
25 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
SSRU Open House 2022
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
20 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU Open House 2022
เปิดบ้านสวนสุนันทา ” เรียนเลือกได้…ก้าวไปสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต” 20-21 ธ.ค.นี้ มีใ ...
20 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน