หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมมหาวิทยาลัย
กิจกรรมมหาวิทยาลัย

SSRU Open House 2022
เปิดบ้านสวนสุนันทา ” เรียนเลือกได้…ก้าวไปสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต” 20-21 ธ.ค.นี้ มีใ ...
2023-01-26 12:31:49
SSRU Open House 2022
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2023-01-17 16:47:13
Open House 2022 เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2022-12-25 20:56:03
โครงการ “สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา”
ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย แต่งกายชุดไทยหรือผ้าไทย เดินเที่ยวงานเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565กองพั ...
2022-11-23 14:32:54
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
** เลื่อนมาจากเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.fa ...
2022-07-17 14:59:42
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-01-26 12:29:02
ขอเชิญชมฟรี LIVE : สวนสุนันทา พารุ่ง รอบ 4 รับตรงอิสระ
เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการ ...
2022-06-14 12:22:30
ข่าวปัจจุบัน