หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา

เสวนาวิชาการ “Seminar of Acting: เล่าเรื่องการแสดง…ตัวตน ความฝัน กว่าจะได้เป็นตัวละคร“ กับ อัด - อวัช รัตนปิณฑะ
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
1 เม.ย. 67
ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมย้อนหลัง