หน้าหลัก > กิจกรรม > การละคร สวนสุนันทา

body painting and costume design showcase
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
15 ธ.ค. 60
4th floor, building 38, Suan Sunandha Rajabhat University
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง I am
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
12 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "I am"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
14 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "I am"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง "อลหม่านหลังบ้านทรายทอง"
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละครเวทีศิลปนิพนธ์ เรื่อง อลหม่านหลังบ้านทรายทอง
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
ละคร "ภาพรำลึก" ละครเชิดชูเกียรติ คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
15 มี.ค. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
ละครเวทีเรื่อง แผนสังหาร
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
8 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างรรค์)
7 สาขาวิชาของเรา "สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์" ...
13 พ.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
(ออกแบบสิ่งพิมพ์: อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร)OACSSRU X SPACE SSRU เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะ ...
6 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65
โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมปัจจุบัน