หน้าหลัก > ข่าว > การละคร สวนสุนันทา
การละคร สวนสุนันทา

โครงการเสวนาด้านศิลปวัฒนธรรม หัวข้อที่ 1 เรื่อง “การสร้างสรรค์ละครเควียร์ กรณีศึกษา วรรณศักดิ์ ศิริหล้า”
 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ ...
2023-02-17 11:39:17
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ: ฟ้อนล้านนาเพื่อการบำบัด ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 2566 โดย ครูแววดาว ศิริสุข
Sirisook Dance Theater X SSRU Theatre Space X OAC SSRU เสนอโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ: ฟ้อนล ...
2023-02-16 19:24:09
ละครเวทีเรื่อง VOGUE ท่า วาด ฝัน
ละครเวทีเรื่อง VOGUE ท่า วาด ฝันรอบการแสดงวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 17:00 น.บัตรราคา 89 บาท ...
2023-02-16 12:13:33
ละครเวทีเรื่อง ผิดหวัง
ละครเวทีเรื่อง ผิดหวังรอบการแสดงวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 14:00 น.**รับชมฟรี**** สำหรับใน ...
2023-02-16 12:09:24
ละครเวทีเรื่อง เคียงเดือน
ละครเวทีเรื่อง เคียงเดือนรอบการแสดงวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 17:00 น.**รับชมฟรี**** สำหรับใ ...
2023-02-16 12:09:03
ละครเวทีเรื่อง กรรมพยาบาท
ละครเวทีเรื่อง กรรมพยาบาทรอบการแสดงวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 14:00 น.บัตรราคา 80 บาท** สำหร ...
2023-02-16 12:09:44
ละครเวทีเรื่อง Different...รักแตกต่าง
ละครเวทีเรื่อง Different...รักแตกต่างรอบการแสดงวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256 ...
2023-02-16 10:46:06
The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE
การกลับมาของงาน The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE   ...
2022-11-18 18:44:42
ละครเวที เรื่อง รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศา ...
2022-10-04 11:11:24
ข่าวปัจจุบัน