หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “มองอดีต สู่ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต”
นายจิรัฏฐ์ ตันติพานิชพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-09-14 16:10:49
คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมงาน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ประกวดหนังสั้น TIPlife Short Flim Contest 2023
วันที่ 6 กันยายน 2566 รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาส ...
2023-09-14 16:03:26
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นดีไซน์ สร้างสรรค์การแต่งกายในรายวิชา Stylist Theme : แหยม ยโส go inter
การแต่งตัวเข้าชั้นเรียนในรายวิชา Fashion Stylist  จากนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น มาใน ...
2023-09-14 15:56:59
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม มีโอกาสได้ร่วมออกแบบภาพประกอบเมนูเครื่องดื่มค็อกเทล (cocktail) ของ The Loft
สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชา อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิ ...
2023-09-14 15:43:05
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีกา ...
2023-09-13 13:39:31
คณะศิลปกรรมศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และการประชาสัมพันธ์ การรับ ...
2023-09-11 11:39:20
คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการ Art Bridge International Art Camp 2023 ณ เมืองเปอร์ลิส (Perlis) ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2566 อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม และ อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ...
2023-09-11 11:23:24
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานน ...
2023-09-11 11:08:43
คณะศิลปกรรมศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และการประชาสัมพันธ์ การรับ ...
2023-09-08 11:40:15
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นดีไซน์ สร้างสรรค์การแต่งกายในรายวิชา Stylist Theme : โรงงิ้ว
การแต่งตัวเข้าชั้นเรียนในรายวิชา Fashion Stylist  จากนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น มาใน ...
2023-09-08 11:30:59
ข่าวย้อนหลัง