หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ศิลปนิพนธ์ ชุด จิ้มก้องไมเจงไต้ลือ โดย นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปนิพนธ์ ชุด จิ้มก้องไมเจงไต้ลือผู้สร้างสรรค์ผลงานนางสาวพนารัตน์ พรรคไชยนางสาวกฤษติภา คําพานายเอกร ...
2022-11-25 12:46:57
สวนสุนันทา เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานพิธีเปิดโครงการค ...
2022-11-25 12:39:31
คลิปสั้น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คลิป เก๋ๆ จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ชมคลิป คลิกงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :  ...
2022-11-23 16:07:55
The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE ลงสื่อนอก
The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACEโดย แขนงวิชาศิลปะการละครและค ...
2022-11-23 15:43:02
ภาพการ์ตูนสำหรับการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2565
**ภาพนี้ลิขสิทธิ์ของนาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา62**ภาพการ์ตูนสำหรับการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2565 โ ...
2022-11-23 15:20:10
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดแฟชั่นโชว์ ผลงาน THESIS นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : KNACK STATION16
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานเิดนแฟชั่นโชว์ ผลงานศิลปนิพน ...
2022-11-23 14:24:55
ภาพกิจกรรม การสอบดนตรีประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “RECITAL”
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาดนตรี จัดการสอบดนตรีประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “RECITAL” ...
2022-11-23 13:26:23
คลิป การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “ Performing Arts making MONEY by creating TIKTOK content"
ขอเชิญชม การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ“ Performing Arts making MONEY by creating TIKTOK content" ...
2022-11-23 12:15:43
VDO ตัวอย่าง KNACK STATION 16 Graduate Fashion Show
การแสดงผลงานแฟชั่นโชว์จากน้องๆ แฟชั่นสวนสุนันทา ในงาน  THESIS  : KNACK STATION16 @ &n ...
2022-11-23 11:01:17
ข่าวย้อนหลัง