หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

The Journal of Fine and Applied Arts Vol. 2 No. 1 (2024) January-June 2024
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-07-15 14:26:22
อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตและภริยาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบ ...
2024-07-15 10:55:00
อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตโรมาเนีย
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบ ...
2024-07-15 10:51:31
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
จิตอาสา ร่วมใจทำความสะอาดบริเวณรอบคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 17 มิถุนายน 25 ...
2024-06-24 12:30:15
No Gift POLICY
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-06-19 11:47:04
ขอเสนอ... โครงการอบรม "SUSTAIABLE DEVELOPMENT ESG & BUSINESS MODEL การสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และธนาคารออมสิน ขอเสนอโครงการอบรม "SUSTAINABLE DEVELOPMENT ESG & ...
2024-06-15 22:01:46
ขอแสดงความยินดี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-06-14 18:05:27
ศิษย์เก่าจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ - ภาพยนตร์แห่งชาติประจำปี 2567 “พิฆเนศวร ครั้งที่ 12”
นางสาวสุธิรจน์ ศรีเพ็ชร ศิษย์เก่าจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรร ...
2024-06-14 16:38:11
ผู้บริหาร และบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์  เข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภา ...
2024-06-14 16:14:28
ข่าวย้อนหลัง