หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

invite to join the seminar
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-12-06 17:59:59
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชา ...
2019-11-22 10:57:28
ประมวลภาพ คอนเสิร์ตจากนักศึกษาดนตรี งาน Far Fest #2
ประมวภาพการแสดงคอนเสิร์ตของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันลอยกระท ...
2019-11-16 00:32:48
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ "FAR FEST#2"
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีพิธีเปิดงาน Far Fest #2 อย่างเป็นทางการ ณ ลานหน้าอ ...
2019-11-15 22:16:40
การนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี นศ.ปี4 สาขาวิชาดนตรี
วันที่ 30 ตุลาคม และวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี มีการนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ท ...
2019-11-12 09:12:04
สาขาวิชาดนตรี แสดงดนตรีในงาน River Festival Thailand 2019 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรร ...
2019-11-11 13:05:51
พิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวง ...
2019-11-10 22:27:28
อาจารย์ชาวจีนเข้าพบอธิการบดี พร้อมนศ.ชาวจีน ป.เอก ศิลปกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลัก ...
2019-11-10 22:15:33
นาฏศิลป์ไทย ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) นำนักศึกษาแสดงรำในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันค ...
2019-11-10 22:03:51
สาขาวิชาดนตรี บรรเลงวงษ์ปี่พาทย์ ในพิธีบวงสรวง 159 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทย) โดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง นำนักศึกษาดนตรีไทยบรร ...
2019-11-10 21:59:19
ข่าวย้อนหลัง