หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้เข้ารับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พิเภกถูกขับ
วันที่ 20 มีนาคม 2567 สาขาวิชาดนตรี เอกดนตรีไทย โดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชา นำนักศ ...
2024-04-17 13:53:04
สาขาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย จัดกิจกรรม "เอิ้นม่วนสวนนัน สินปะกัมฮักมั่น ฮวมฝันสานศิลป์สุข"
วันที่ 15 มีนาคม 2567 สาขาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "เอิ้นม ...
2024-04-02 17:05:44
การประเมินงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณ ...
2024-04-02 16:45:38
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดการแสดงแฟชั่นโชว์ FAD20
วันที่ 14 มีนาคม 2567 การแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นผลงานการออกแบบตัดเย็บด้วยตนเองของนักศึกษาชั้นปีที ...
2024-04-02 16:40:36
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
วันที่ 6 มีนาคม 2567 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำโดย ผศ.สิรัชชา สำลีทอง นำนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าศึกษาด ...
2024-04-02 15:56:51
สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดงานสัมมนาโต้วาที 2024 ในหัวข้อ "เปิดโลกการทำงานสายการแสดง"
วันที่ 13 มีนาคม 2567 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทยและแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ป ...
2024-04-02 15:10:24
แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ โดย ผศ.คณิน ไพรวันรัตน์ หัวหน้าแขนงวิชา พ ...
2024-03-28 16:00:51
ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ได้เข้าร่วมการปฏิบัติการศิลปะนานาชาติในโครงการศิลปินในพำนัก Chitrashala : International Art Residency 2024
วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม และดำรงตำแหน่ง ...
2024-03-26 15:02:57
การประเมินงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
การประเมินผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณ ...
2024-03-25 14:06:16
สื่อจากสำนักข่าวเดลินิวส์ได้เข้าสัมภาษณ์ อาจารย์และนักศึกษา ผู้สร้างสรรค์การแสดงชุด“นางเมือง” จากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สื่อจากสำนักข่าวเดลินิวส์ได้เข้าสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิ ...
2024-03-25 13:57:52
ข่าวย้อนหลัง