หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา
ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา

ดูงานหัตถกรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
ดูรูปภาพเพิ่มเติม CPDดูงานศิลปาชีพ.pdf ...
2018-04-18 17:11:58
นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ของกองทัพบก “รางวัลดีเด่นอันดับ 3”
ดูรูปภาพเพิ่มเติม อ.ณิชานันทน์ วิจัยดีเด่น3.pdf ...
2018-04-18 17:08:29
สัมมนา หัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพในฝัน”
ดูรูปภาพเพิ่มเติม สัมมนานิเทศศิลป์.pdf ...
2018-04-18 16:55:59
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ดูรูปภาพเพิ่มเติม สอบป้องกัน ป.โท (2 นศ.).pdf ...
2018-04-18 16:38:38
นักศึกษาการละครสวนสุนันทา “ชนะเลิศ” Make up & Over สวยส่งต่อความดี รางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท!!
นักศึกษาการละครสวนสุนันทา “ชนะเลิศ”Make up & Over สวยส่งต่อความดี รางวัลมูลค่ากว่า 1 ...
2018-04-18 15:12:01
ไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม
วันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่ ...
2018-04-18 15:06:01
ข่าวย้อนหลัง