หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมจัดการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลี ประจำปี 2566
วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยราช ...
2023-01-27 12:03:52
ชมฟรี!!! ขอเชิญชมนิทรรศการ "สำนักคิด ศิษย์ สุชาติ สุทธิ"
ชมฟรี!!! นิทรรศการ "สำนักคิด ศิษย์ สุชาติ สุทธิ"ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2566ณ หอศิลป์ ...
2023-01-27 10:29:42
สาขาวิชาดนตรี ได้เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชา ...
2023-01-26 15:44:41
บทเพลงอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2566 จากวงดนตรีนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี SSRU Corus
ชมคลิป --> https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/videos/3428634460689858งานประชาสัมพันธ์เพ ...
2023-01-26 14:16:09
การประเมินงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้ ...
2023-01-26 14:16:12
สาขาวิชาจิตรกรรม นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ชมนิทรรศการ ความจริง ความงาม ความรัก ( Dhamma • Art • Love)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาจิตรกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิช ...
2023-01-26 10:34:13
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 คณะ วิทยาลัย สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖คณะ วิทยาลัย สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งความสุขถึงทุกท่านใ ...
2023-01-26 10:15:50
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-01-25 16:58:31
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-01-25 16:55:12
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-01-25 16:49:52
ข่าวย้อนหลัง