หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา'ศิลปะการละคร แสงดชุด Shut ณ หอธรรมพระบารมี
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก   เพจ https://www.facebook.com/barameeofart และ อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิ ...
2020-10-26 16:03:13
อ.จารุวรรณ เมืองขวา ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Shut - ชัด
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก   เพจ https://www.facebook.com/barameeofart และ อาจารย์ ดร.ฟาริดา วิ ...
2020-10-26 15:52:55
จิตรกรรมสวนสุนันทา จัดโครงการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล Sky and Sea ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่าง2มหาวิทยาลัย
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาจิตรกรรม อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจาร ...
2020-10-26 13:21:59
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ...
2020-10-23 19:11:01
คณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสรต์ พร้อมด้วย ผู้ช่วย ...
2020-10-22 22:36:57
นศ.ศิลปะการละคร ดาวมหาวิทยาลัยฯประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร อนุสิ "น้องพิม" นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิล ...
2020-10-29 10:51:29
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
        ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและย ...
2020-10-29 11:14:13
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตร ผู้มีผลคะแนน SSRU-TEP สูงสุด 10 อันดับแรก (สายวิชาการ) ประจำปี 2563
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร ...
2020-10-29 11:29:30
ประชุมแม่บ้านคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ ...
2020-10-29 10:50:34
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 1 Portfolio)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำ ...
2020-10-10 22:36:39
ข่าวย้อนหลัง