หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ บัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบด ...
2018-09-13 14:43:50
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
 รายละเอียด+ ปฏิทินการรับสมัคร คลิก!!+ ประกาศการรับสมัคร ระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ คล ...
2018-07-19 17:42:47
ดูงานหัตถกรรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศ ...
2018-06-16 16:02:27
ตรวจผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งสุดท้าย 100% สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปน ...
2018-06-16 15:13:28
นักศึกษาอเมริกา นำเสนอผลงานวิจัย โครงการ East Meets West คว้ารางวัลชนะเลิศ สองปีซ้อน!!
นักศึกษาอเมริกาจากโครงการความร่วมมือ  East Meets West ระหว่าง สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศ ...
2018-06-16 13:49:30
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มีการสอบป้องกันวิทย ...
2018-06-16 13:47:47
เสพศิลป์ วังสวนสุนันมทา
เมื่อวันที่ 28-29  มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน & ...
2018-09-26 14:41:23
ไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม
วันที่ 30 มีนาคม 2560 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครู ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่ ...
2018-04-18 15:06:01
เกือบถึงเส้นชัย ผลงานชิ้นที่ 3 การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม
เกือบถึงเส้นชัย  ผลงานชิ้นที่ 3 การตรวจศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 25 ...
2018-04-18 14:55:54
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ตรวจ thesis (80%)
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดตรวจผลงานศิลปน ...
2018-06-16 13:37:30
ข่าวปัจจุบัน