หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

นาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดเลี้ยงอาหารเย็นพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยแก่กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส ณ ประเทศโมร็อกโก
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิ ...
2019-12-19 11:50:01
Open House 2019 คณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรม เปิดบ้านคณะศิลปกรรมศาสตร์Open House 2019วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปก ...
2019-12-19 11:27:56
นักศึกษาจิตรกรรมได้เข้าร่วมโครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑”
นายภูวนาท กระแสโท (ทับหลี) นางสาวจิรสุตา ตาโม๊ะ (ตาโม๊ะ) นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2019-12-19 10:48:08
ศิลปกรรม'สวนสุนันทา เดินทางสู่ ประเทศโมร็อกโก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญจากสถานทูตไทย ณ ก ...
2019-12-19 11:43:56
ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม รายวิชา Mixed Media and material
การประเมินงานครั้งที่ 4 ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ในรายวิชา Mixed Media and material เมื่อวัน ...
2019-12-18 23:59:31
ประชาสัมพันธ์การประกวด smart start idea by GSM startup ประจำเดือนธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพ ...
2019-12-18 14:02:12
รองอธิการบดีได้เข้าพบครูจากโรงเรียนมัธยมหลายโรงเรียน เนื่องในกิจกรรมอบรมเสริมทักษะศิลป์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิ ...
2019-12-17 14:21:08
ขอเชิญชมงาน “ T R I N I T Y “ ฉลองครบรอบ 10 ปี Body Painting and Costume Design Showcase 2019
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-12-17 10:38:57
“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ คณะนักร้องประสานเสียงสวนสุนันทาร่วมขับร้อง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะนักร้องประสานเสียง นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา ...
2019-12-16 15:43:02
การสอบนาฏยสร้างสรรค์ (ภายใน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย (ส่วนหนึ่งในงาน FARFEST#2)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-12-16 13:38:08
ข่าวย้อนหลัง