หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สาขาดนตรี เปิดรับสมัครรอบ 1 portfolio ประจำปีการศึกษา 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-29 15:50:20
โปสเตอร์สวยๆของการแสดงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาสร้างสรรค์ท่ารำเต้น
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-27 16:03:07
มาตามติดบรรยากาศการทำงานศิลปะของ "อ.จา" อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม
ฝากติดตาม Youtube Channel ของ อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม ...
2021-10-27 15:45:23
.....คอยติดตาม
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-26 17:09:17
แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-25 17:30:51
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงการออกแบบแฟชั่น) 2565
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-10-19 16:05:42
เตรียมพอร์ตเลิศๆมาเลย! รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)
เตรียมพอร์ตเลิศๆมาเลย! รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)สมัคร คลิก https://admission.ssru.ac.th ...
2021-10-19 15:52:33
Day 2 การสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Online โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย)
รับชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/ssruthaidance/videos/5192818594067206รายการชุดการแสดง ดังนี้ ...
2021-10-19 15:37:33
"ที่นี่...เรียนรู้ศิลปะ จากเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ" สาขาวิชาจิตรกรรม
นอกจากวาดรูปเป็นแล้วยังสอนให้เข้าใจ ได้ทั้งความสนุก ทันยุคทันสมัย กิจกรรมเด่นแถมเพื่อนเครือข่ายต่างม ...
2021-10-19 15:22:29
ข่าวย้อนหลัง