หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ผู้บริหาร ศิลปกรรม'สวนสุนันทา ร่วมประชุมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอแผนงานโครงการ Hackathon
วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ...
2022-01-15 23:21:56
สถาบันคลังสมองของชาติ เข้าพบคณบดี เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ในฐานะที่เป็นผู้ที่จบหลักสูตร RDI-MAC
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สถาบันคลังสมองของชาติ โดย สกสว. เข้าพบ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรร ...
2022-01-15 23:04:32
ศิลปกรรม และ บ.ทูเนียร์ หารือทิศทางเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ร ...
2022-01-15 22:56:04
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-01-15 21:47:34
ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์ หารือการบูรณาการรายวิชาทางศิลปะการแสดง ให้กับนักศึกษาวิทย์ฯกีฬา
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ ...
2022-01-15 20:29:27
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ...
2022-01-11 15:27:03
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9 และ 1.4.10 จาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรร ถวัลย ...
2022-01-10 20:54:07
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัว Moodle v.3.11.1
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวของบุคคลากรสายวิชา ...
2021-12-27 15:55:43
ประชุมเตรียมความพร้อมด้าน Talent ให้กับนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 64 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เเละ อ.อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ปร ...
2021-12-27 15:07:32
ข่าวย้อนหลัง