หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2564 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็ ...
2021-05-21 18:24:56
การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนกา ...
2021-05-21 17:21:25
คลิป EP2 ฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”วิทยาก ...
2021-05-21 12:47:07
คลิป EP1 ฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
มาแล้ว การอบรมที่น้องๆที่สนใจทางด้านร้องเพลงโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ &ldquo ...
2021-05-21 12:44:40
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในร ...
2021-05-19 15:56:48
ประชุมการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรอง ...
2021-05-19 15:33:48
ประชุมหารือและหาแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ประชุม ...
2021-05-18 01:11:23
คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้ช่วยศา ...
2021-05-16 23:49:56
สาขาวิชาดนตรี ลงพื้นที่ วิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ทำโครงการวิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับ โรงเรียนบ้านคลองสมบ ...
2021-05-16 23:07:22
ประชุมเตรียมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และนักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหาร ...
2021-05-16 22:27:47
ข่าวย้อนหลัง