หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

จิตรกรรม Lecture and Workshop / Materials in visual art
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เชิญวิทยา ...
2019-11-10 23:24:00
จิตรกรรม workshop ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เช ...
2019-11-10 23:03:05
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง 58G05 ชั้น ...
2019-11-07 11:39:36
ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี สายออกแบบและจิตรกรรม
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ใช้ห ...
2019-11-02 12:17:45
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนงบประมาณประจำปี 2563
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารแผนงบประมาณประจำปี 2563 โ ...
2019-10-31 14:42:55
ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ศิลปะการแสดง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลป ...
2019-10-27 11:47:48
อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครั้งที่ 1/25 ...
2019-10-21 10:26:21
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2562
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ...
2019-10-17 19:42:10
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเข้ม 3 วัน ขับเคื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีค ...
2019-10-13 03:58:49
ประชุมสาขาฯออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มอบนโยบาย เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดการประชุมสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2019-10-13 03:34:18
ข่าวย้อนหลัง