หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ทีมงานจากโครงการ “เต็มใจ” โดยมูลนิธิดั่งพ่อสอน ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เข้าประชาสัมพันธ์โครงการประกวด
วันที่ 13 กันยายน 2566 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ ...
2023-09-14 16:33:46
SSRU Music Conference & Workshop ‘The Sound of ASIA7’ โดยวิทยากร สุนทร ด้วงแดง แห่งวง ASIA7
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดงาน SSRU Music ...
2023-09-11 12:51:00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการ ...
2023-09-11 12:16:08
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดกิจกรรม Workshop Creative Draping Techniques for Beginners โดย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับ Bunka Fashion Col ...
2023-09-08 11:56:28
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เ ...
2023-09-08 10:53:53
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ ได้แก่ อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ อาจารย์ประจ ...
2023-09-07 12:53:49
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2566
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-09-07 12:46:50
สาขาวิชาดนตรีจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา "หลักการเขียนงานวิจัยทางดนตรีในยุคดิจิทัล"
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในหัวข้อ " ...
2023-08-24 11:17:21
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ปร ...
2023-08-23 16:10:50
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส่ง ...
2023-08-20 20:34:30
ข่าวย้อนหลัง