หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ” ให้กับนักเรียนชั้นม. 1
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภา ...
2022-06-17 16:14:57
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมวางแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ของคณะและสาขาวิชา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นประธานในการ ...
2022-06-17 15:53:59
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร. ...
2022-06-14 12:29:21
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผู้ช่วยศา ...
2022-06-14 10:52:56
Lanna Dream: The Slum Star A Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisook
(8 พฤษภาคม 2565)Lanna Dream: The Slum StarA Solo Dance Theater Performance by Waewdao Sirisookโครงกา ...
2022-06-13 14:41:27
การอบรมการขับซอเพลงพื้นบ้านล้านนา วิทยากรโดย แม่ครูจำปา แสนพรม
ภาพบรรยากาศ การอบรมการขับซอเพลงพื้นบ้านล้านนา วิทยากรโดย แม่ครูจำปา แสนพรมส่วนหนึ่งของ การอบรมเชิงปฏ ...
2022-06-13 13:42:43
Day 1 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: ศิลปะการแสดงล้านนา "ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย" โดย จำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ แววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกั ...
2022-06-13 12:29:17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอก ...
2022-05-10 09:29:41
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอก ...
2022-04-19 10:32:29
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้กับนักศึกษา หัวข้อ “การสร้างเสียงประกอบในภาพยนตร์
วันที่ 17 มีนาคม 2565 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ในกับนักศึกษา หัวข้อ &ldq ...
2022-04-18 13:43:00
ข่าวย้อนหลัง