หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 67 สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 67 สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล โด ...
2024-07-15 14:21:20
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วตกิต (Credit Bank)
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพ ...
2024-07-15 12:38:37
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ (วาระพิเศษ)
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (วาระพิเศษ) โดย ผ.ศ.ดร ...
2024-07-15 11:41:16
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นบก.สส) รุ่นที่ 1
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ หลักสูตร ก ...
2024-07-15 11:16:54
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผ.ศ.ดร.เอกพงศ์ อิน ...
2024-07-15 10:46:51
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2024-06-17 13:43:03
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริ ...
2024-06-17 13:39:04
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 /2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ...
2024-06-17 13:26:32
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-06-14 16:57:17
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2567
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี ผศ.ดร.เอ ...
2024-06-14 16:24:26
ข่าวย้อนหลัง