หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

นิเทศศิลป์ ประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2561
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อการปร ...
2019-06-15 21:50:44
ศิลปกรรม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันฯ จัดอบรมและworkshopจัดทำ มคอ.7
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภ ...
2019-05-28 15:53:26
ศิลปกรรม’ MINI CONFERENCE ครั้งที่ 2 จิตรกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ นาฏศิลป์ ศิลปะการละคร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดสัมมนาผลงานวิจัยนักศึกษา(Mini Conference) ประจำ ...
2019-05-28 15:30:42
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้งาน 3 ระบบ แก่บุคลากร
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมการใช้งาน 3 ระบบ ได้แก่ moodle, eoffice และ ac ...
2019-05-17 18:28:32
Update Fashion Trend S/S 2020 โดย คุณวีรพล วิวัฒน์กมลวัฒน์
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เชิญกูรูวงการแฟชั่นมาให้สอนและให้ความรู้แก ...
2019-04-17 10:18:25
มอบประสบการณ์และเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่ๆ สาขาแฟชั่น จัด workshop โดย Epson Thailand และแบรนด์ Kloset
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดกิจกรรม workshop Idea for Fashion Busi ...
2019-04-09 09:47:32
สาขาวิชาดนตรี ศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้นศ. Workshop ประสบการณ์ทางดนตรีครั้งใหม่ จากประเทศตุรกี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop เชิญศิลปินนักร้องและนั ...
2019-03-14 14:17:55
นิเทศศิลป์ นำนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสายงานออกแบบ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ กาหลิบ นำตัวแทนนักศึกษาส ...
2019-03-12 13:36:12
การบรรยายพิเศษ “เลวบ้าง.... (เดี๋ยว) ก็ดี 2” โดย คุณหลุยส์ อดีตอาชญากร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ โดย คุณธวัชชัย ลมัยพั ...
2019-03-06 14:45:10
หาประสบการณ์ทางดนตรีใหม่ๆให้กับนักศึกษา กิจกรรม workshop และคอนเสิร์ตเพลง Dixieland Jazz by KITASEWI BAND
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี DIXIELA ...
2019-03-01 19:50:37
ข่าวย้อนหลัง