หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม
ข่าว โครงการประชุม/อบรม

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 2561
ดูรูปภาพเพิ่มเติม สัมมนาสร้างความมั่นใจในเสี้ยววินาที.pdf ...
2018-04-18 17:15:00
Creatpro@2018
ดูรูปภาพเพิ่มเติม CreativePro.pdf ...
2018-04-18 16:44:43
โฉมหน้า!! ผู้ชนะการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย”
           คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สำนัก ...
2018-04-24 12:27:47
เสพศิลป์ วังสวนสุนันมทา
เมื่อวันที่ 28-29  มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงาน & ...
2018-04-18 16:21:15
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนา หัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดเสวนาหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์”คณะศิลปกรรม ...
2018-04-18 15:44:20
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่ การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดยิ่งใหญ่การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาว ...
2018-04-18 15:29:00
สาขาวิชาจิตรกรรม สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 9
สาขาวิชาจิตรกรรม สนับสนุนกิจกรรมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพจิตรกรรมยูโอบี ครั้ ...
2018-04-18 15:19:32
ตัดสินรอบแรก การประกวดออกแบบลวดลายผ้า
รูปภาพเพิ่มเติม การตัดสินการประกวดลวดลายผ้า(รอบแรก).pdf ...
2018-03-20 18:52:39
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
รูปภาพเพิ่มเติม อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ.pdf ...
2018-03-20 18:32:57
ข่าวย้อนหลัง