หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการประชุม/อบรม
ข่าว โครงการประชุม/อบรม

ศิลปกรรม เล็งเห็นความสำคัญการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร จัดอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้กับคณาจารย์ จำนวน 2 หัวข้อที่น่าสนใจยิ ...
2018-02-20 12:24:04
ประชุมร่างหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปะการแสดง
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ประธานหลักสูตรปริญญาโท ศิลปะการแสดง รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล และอ ...
2018-01-18 20:43:06
ข่าวย้อนหลัง