หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

SSRU Music Conference and Workshop : “The Little Things Drum”
วันที่ 10 มกราคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ ศิริวงษ์สุวรรณ จัดกิจกรร ...
2023-01-27 11:48:51
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2023-01-21 11:25:01
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมงาน SSRU Open House 2022
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน S ...
2023-01-20 23:47:57
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมและดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอ ...
2023-01-17 15:24:44
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Cl ...
2023-01-16 15:44:14
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2565  โดยม ...
2023-01-16 13:02:44
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีง ...
2022-11-21 14:54:56
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเ ...
2022-11-21 00:31:29
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2565
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2565 โดยมี ผศ.ดร.เอ ...
2022-11-20 17:30:24
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การจัดการวางแผนและนำเสนอสินค้าแฟชั่น Visual Merchandising and Display” ให้กับนักศึกษา
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ “การจัดกา ...
2022-11-18 19:07:47
ข่าวย้อนหลัง