หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

ประชุมหารือและหาแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ประชุม ...
2021-05-18 01:11:23
คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้ช่วยศา ...
2021-05-16 23:49:56
สาขาวิชาดนตรี ลงพื้นที่ วิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ทำโครงการวิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับ โรงเรียนบ้านคลองสมบ ...
2021-05-16 23:07:22
ประชุมเตรียมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และนักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหาร ...
2021-05-16 22:27:47
ส่ง-รับ มอบภาระงาน ผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธี ส่ง-รับ มอบภาระงาน ผู้บริหารคณะฯ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตร ...
2021-05-16 21:44:43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อติดตามการดำเนิน
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่2/2564 แบบออนไลน ...
2021-05-15 14:12:17
ขอเชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม CANVA
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-14 16:43:28
ดนตรีออนไลน์กับอาจารย์โน็ต วีรฉัตร
มันส์ๆยามบ่าย ดนตรีออนไลน์ โดย "อ.โน๊ต" วีรฉัตร เปรมานนท์ กดเข้ามาชมกันเลยไม่ต้อ ...
2021-05-14 13:45:06
สัมมนาเทรนด์ศิลปะในมุมมองของ "คิด บวกสิปป์"
เทรนด์ศิลปะในมุมมอง"คิดบวกสิปป์"live นี้ เราจะได้พบกับอาจารย์ทั้งสองจาก "คิดบวกสิปป์& ...
2021-05-14 13:41:39
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมปรึกษาแนวทางการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อ ...
2021-05-05 18:35:46
ข่าวย้อนหลัง