หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือการสร้างกิจกรรมและจัดทำแผนบันทึกข้อตกลง กับองค์กรเอกชน ทางด้านศิลปะ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 บริษัท เจ็นโฟร์ จำกัด และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสี Vallejo ในประเทศไทย ได้เข้าร่ว ...
2023-05-23 15:13:46
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พ ...
2023-05-16 16:03:14
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรม EdPEx และ AUN-QA ให้กับบุคลากรคณะ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึ ...
2023-05-16 15:52:59
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ไกรพล กิตติสิโรตม์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ไกรพล กิตติสิ ...
2023-05-16 13:37:24
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 27 เมษายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2023-05-10 15:41:51
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 21 เมษายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป็ ...
2023-05-08 16:04:59
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสร้างความร่วมมือกับ Milano Fashion Institute
วันที่ 20 เมษายน 2566 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) จัดประชุมเ ...
2023-05-08 16:12:35
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ผศ.ดร.เอก ...
2023-05-08 15:50:09
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒ ...
2023-05-02 14:23:54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
วันที่ 5 เมษายน 2566 ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก ...
2023-05-01 11:27:56
ข่าวย้อนหลัง