หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

เริ่มแล้ว!! หลักสูตร joint degree คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร
วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหลักสูตร Joint Degree เช ...
2020-01-22 15:48:56
สาขาวิชาดนตรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 6 มกราคม 2563 สาขาวิชาดนตรีจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาว ...
2020-01-16 16:05:48
"การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานประเภทศิลปกรรม" ศิลปกรรมจัดการบรรยาย
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "การขอรับความคุ้ ...
2019-12-18 15:13:58
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิ ...
2019-12-18 10:26:40
ประมวลภาพ กิจกรรมอบรมเสริมทักษะศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลาย (ปีที่ 3)
ศิลปกรรม’เน้นเชิงรุก จัดอบรมฟรี!! ให้กับนักเรียนม.ปลายทั่วประเทศจัดโครงการอบรมเสริมทักษะศิลป์ป ...
2019-12-17 12:15:18
การอบรม หัวข้อ Motion Graphic
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดการอบรม หัวข้อ Motion Graphic เพื่อเสริมความ ...
2019-12-13 14:46:39
Workshop Pattern วิทยากรจาก ไต้หวัน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Work ...
2019-12-13 13:12:20
จิตรกรรม Lecture and Workshop / Materials in visual art
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เชิญวิทยา ...
2019-11-10 23:24:00
จิตรกรรม workshop ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เช ...
2019-11-10 23:03:05
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 5/2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง 58G05 ชั้น ...
2019-11-07 11:39:36
ข่าวย้อนหลัง