หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

Update Fashion Trend S/S 2020 โดย คุณวีรพล วิวัฒน์กมลวัฒน์
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เชิญกูรูวงการแฟชั่นมาให้สอนและให้ความรู้แก ...
2019-04-17 10:18:25
มอบประสบการณ์และเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่ๆ สาขาแฟชั่น จัด workshop โดย Epson Thailand และแบรนด์ Kloset
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดกิจกรรม workshop Idea for Fashion Busi ...
2019-04-09 09:47:32
สาขาวิชาดนตรี ศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้นศ. Workshop ประสบการณ์ทางดนตรีครั้งใหม่ จากประเทศตุรกี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop เชิญศิลปินนักร้องและนั ...
2019-03-14 14:17:55
นิเทศศิลป์ นำนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสายงานออกแบบ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยอาจารย์ภานุวัฒน์ กาหลิบ นำตัวแทนนักศึกษาส ...
2019-03-12 13:36:12
การบรรยายพิเศษ “เลวบ้าง.... (เดี๋ยว) ก็ดี 2” โดย คุณหลุยส์ อดีตอาชญากร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ โดย คุณธวัชชัย ลมัยพั ...
2019-03-06 14:45:10
หาประสบการณ์ทางดนตรีใหม่ๆให้กับนักศึกษา กิจกรรม workshop และคอนเสิร์ตเพลง Dixieland Jazz by KITASEWI BAND
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี DIXIELA ...
2019-03-01 19:50:37
ประชุมกลุ่มความรู้ KM แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัยศิลปกรรมสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 20 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายบริหารและแผนงาน ได ...
2019-02-21 16:29:07
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนราชวินิต (เขตดุสิต)
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-02-20 11:49:10
การบรรยายพิเศษ “เลวบ้าง.... (เดี๋ยว) ก็ดี” โดย คุณหลุยส์ อดีตอาชญากร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ...
2019-03-01 11:16:20
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชากา ...
2019-02-15 17:19:45
ข่าวย้อนหลัง