หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากช่วง Covid-19 กันบ้าง?”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-17 12:14:24
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ “Care Club”
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-17 12:12:53
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายประจำปี ครั้งที่ 2 แก่บุคลากร แบบออนไลน์
สวนสุนันทา จัดประชุมมอบนโยบายประจำปีเน้นการปรับตัวดี..ทำให้เราอยู่รอดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ ...
2020-06-16 16:08:57
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “ไพ่ฤดูฝน”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-16 14:54:55
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “การเลือกรับข่าวสารและการเลือกใช้สื่อ”
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-16 14:11:25
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2563
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 ...
2020-06-17 14:14:17
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-05-18 18:07:23
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-05-18 17:57:00
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-05-18 17:36:06
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด เรื่อง ...
2020-05-18 16:57:39
ข่าวย้อนหลัง