หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทุกสาขาวิชา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นป ...
2023-07-17 23:46:06
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ และ SWOT ANALYSIS และ AUN-QA
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ และ SWOT ANALYSIS คณะศิลปกรรม ...
2023-07-17 22:40:35
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ และ SWOT ANALYSIS
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ และ SWOT ANALYSIS คณะศิลปกรรมศ ...
2023-07-17 22:31:20
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผศ.ดร. ...
2023-07-17 22:13:25
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-07-17 13:35:42
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2566
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ผศ.ดร.เ ...
2023-07-17 13:27:29
SSRU Music Conference & Workshop ‘YASUAKI HIURA’ Recital and Masterclass
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม SSRU Music Conference & Worksh ...
2023-06-18 12:11:15
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาดเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรม ...
2023-06-17 18:16:21
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีเป ...
2023-06-17 17:12:54
กิจกรรม Gen-Ed SSRU on Tour 2023 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน ...
2023-06-14 16:01:07
ข่าวย้อนหลัง