หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2564
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-01-15 21:47:34
ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์ หารือการบูรณาการรายวิชาทางศิลปะการแสดง ให้กับนักศึกษาวิทย์ฯกีฬา
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ ...
2022-01-15 20:29:27
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ...
2022-01-11 15:27:03
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9 และ 1.4.10 จาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรร ถวัลย ...
2022-01-10 20:54:07
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัว Moodle v.3.11.1
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ประจำตัวของบุคคลากรสายวิชา ...
2021-12-27 15:55:43
ประชุมเตรียมความพร้อมด้าน Talent ให้กับนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 64 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เเละ อ.อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ปร ...
2021-12-27 15:07:32
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ร่วมประชุมออนไลน์ กับ อว. เตรียมจัดงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ...
2021-12-27 14:45:29
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมประชุม ณ กระทรวง อว. เตรียมพบกับโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z : เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน-ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ & ...
2021-12-23 15:49:37
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (วาระพิเศษ) เพ ...
2021-12-23 11:56:11
ข่าวย้อนหลัง