หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับบุคลากรจาก โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เพื่อเตรียมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้ว ...
2024-03-25 13:41:53
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ TCAP เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือ MOU
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ ...
2024-03-25 11:45:40
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ผศ.ดร ...
2024-03-25 11:11:34
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Coursera”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกั ...
2024-03-01 15:23:40
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกร ...
2024-03-01 13:50:37
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 1”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม &ldq ...
2024-03-01 13:44:11
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์โดย Bloomsbury
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ...
2024-02-21 00:15:49
คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย หั ...
2024-02-20 18:07:58
ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้ ...
2024-02-20 17:56:36
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งานระบบ SSRU SMART APPLICATION”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ...
2024-02-20 15:57:19
ข่าวย้อนหลัง