หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม
ข่าว ประชุม/อบรม

นิเทศศิลป์ ศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ขอเชิญพบกับการสัมมนา ภายใต้ โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ใ ...
2018-12-03 10:36:56
Seminar for International Costumes Design
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายขอเชิญพบกับการสัมมนาแบบอินเตอร์ๆ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการ ...
2018-12-03 10:32:23
ศิลปกรรม จัดอบรม การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นส่วน ...
2018-11-22 11:40:54
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมการจัดการเว็บไซต์สาขาวิชาให้กับบุคลากร
เมื่อวันที่ 29 และ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมการจัดการเว็บไ ...
2018-11-16 10:58:01
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิช ...
2018-11-16 10:06:13
ศิลปกรรม ส่งบุคลากรฝึกบริหารความคิด ณ ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัว ...
2018-10-24 16:39:46
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART และกิจกรรม Open House
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART ภายใต้ concept ...
2018-10-20 10:46:07
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุ ...
2018-10-20 10:27:59
อบรมเทคนิคการพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิช ...
2018-10-18 15:33:15
ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 58510 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ค ...
2018-10-04 13:46:34
ข่าวย้อนหลัง