หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นศ.และอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้าพบอธิการบดี
อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรคที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศ ...
2019-12-19 13:54:09
นศ.จิตรกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรร ...
2019-12-19 00:22:13
นักศึกษานาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัล "ชมเชย" การประกวด การอ่านทำนองเสนาะ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ แลนายภูตะวัน ศิริรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวง ...
2019-12-18 18:42:51
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัล "ชมเชย" การประกวด การอ่านทำนองเสนาะ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอรทัย ศรีธร นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัล "ชมเชย" การป ...
2019-12-18 16:14:47
ได้เพิ่มอีก 3 เหรียญทอง จากประเทศรัสเซีย
นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ได้เพิ่มอีก 3 เหรียญทอง จากเวที International SALON of Inven ...
2019-12-16 13:56:26
นศ.ศิลปกรรม นำเสนองานวิจัย วัสดุธรรมชาติ กวาดรางวัล 4 เหรียญทอง!! 1 เหรียญเงิน!! จากไต้หวัน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำนักศึกษานำเสนองานวิจัย ณ ประเทศไต้หว ...
2019-12-16 12:15:22
นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รางวัล popular vote การประกวด SCG
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอริษรา บุตรโคตร และนางสาวเบญจพร เศรษฐพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออ ...
2019-12-15 23:30:47
นศ.แฟชั่น ชนะเลิศ การประกวด แก้วรวมช่อ 2562
นางสาว สกาวรัตน์ สนิทชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชนะเลิศ การประกวดแก้วรวมช่ ...
2019-11-15 23:31:54
นศ.การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศเบลเยียม
นายวชิราวุธ สว่างราภา นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ไปนำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ...
2019-11-15 22:28:59
นศ.แฟชั่น ชนะการประกวดกระทง รองชนะเลิศอันดับ 2
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมประกวดกระทง เนื ...
2019-11-15 22:06:34
ข่าวย้อนหลัง