หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

2 นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
นายวีรภัทร ศรีษะเกษ (ซ้าย) และนางสาวโสภาพร ยงปัญญาพร (ขวา)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิ ...
2022-10-25 14:46:02
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัคร ณ วัดซานฟรานธัมมาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดี“นายพรรษรัฐ โชติกเดชาณรงค์”นักศึกษาสาขาวิชาดนต ...
2022-10-04 11:49:20
นางสาวสกาว สากลแม้น นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ได้รับรางวัลลูกดีเด่นสาขาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย)
ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวสกาว สากลแม้นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาว ...
2022-10-03 14:54:10
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่โชคดีได้รับรางวัล
2 นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รางวัล ...
2022-09-16 17:42:29
ผลงานวิจัยนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ไ้ดรับรางวัล Silver ในเวทีระดับนานาชาติ
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-07-16 15:08:59
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง
ขอแสดงความยินดี  นางสาวฑิตฐิตา อุดมรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะ ...
2022-06-13 11:35:42
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กวาดทุกรางวัล การประกวด Cover Dance
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คว้ารางวัล &l ...
2022-06-13 11:26:44
วางวัลชนะเลิศ!! Cover Dance เป็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ น.ส ชมพูนุท พุทธสุนทร นำทีม ค ...
2022-06-13 11:16:56
"กระดาษสาหร่าย" ผลงานวิจัยนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-04-25 10:11:06
ข่าวย้อนหลัง