หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

งานวิจัยของนักศึกษาได้รางวัล นายสิชล รอดทยอย
นายสิชล รอดทยอยนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2021-06-20 12:17:18
"ฐานฟื้นฟูประการัง จากวัสดุธรรมชาติ"
ฐานประการังโดยวัสดุธรรมชาติ โดยนายสิชล รอดทยอย นักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด ...
2021-06-20 11:57:05
ผลการประกวด ADAPTATION DESIGN FVT#9 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-21 12:40:42
กระถางต้นไม้จากดินเผาอ่างทอง โดย กัลยารัตน์ ทรัพย์มาก สร้างแบรนด์ CLAY : ATIVE
นางสาวกัลยารัตน์  ทรัพย์มาก ศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร ...
2021-05-19 16:14:31
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา นายเนติธร อรรถาโภชน์ "กู๊ด" นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายเนติธร อรรถาโภชน์ "กู๊ด"นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคณะศิลปกร ...
2021-05-18 00:49:48
นายธนพนธ์ อินสุภะ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายธนพนธ์ อินสุภะนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับรางวัล "เหรียญท ...
2021-05-15 14:36:09
นายภัทรวุธ จุลพันธ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายภัทรวุธ จุลพันธ์นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปก ...
2021-05-15 13:51:58
นางสาวลลิตา ศรีอ่อน สาขาวิชาจิตรกรรม
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาได้รับรางวัล "ประเภทสร้างสรรค์" ระดับอุดมศึกษานางสาวลลิตา ...
2021-05-13 14:36:37
นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ...
2021-05-11 15:13:35
นายมงคล อิงคุทานนท์ ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา
        #ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา          ...
2021-05-11 13:53:55
ข่าวย้อนหลัง