หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นายอัคคภาคย์ ยังคุณ นักศึกษานิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล Top 10 Fan Art Godzilla
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายอัคคภาคย์ ยังคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้รับรางว ...
2019-06-15 23:23:00
นศ.จิตรกรรม ชนะรางวัล “ประเภทสร้างสรรค์” การประกวด Old Master Picture Contest 2562
คุณจันทร์ เขียวโพธิ์ ร่วมกับ สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา จัดโครงการวาดภาพระบายสี Old Master Picture Cont ...
2019-05-15 15:04:23
ศิลปกรรม คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดแข่งขันกองเชียร์
สรุปผลการแข่งขันกีฬา สุนันทาสามัคคีครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชน (ไท ...
2019-04-05 16:29:43
นักศึกษาศิลปกรรม ได้รับทุนการศึกษา งานรำลึกอดีตผู้บริหาร “คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์”
2 นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุม ...
2019-03-20 08:46:39
นศ.ดนตรี ศิลปกรรม ได้รางวัลชมเชย ในกิจกรรม SSRU START UP U.B.YE! CAMP
เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัดโครงการค่ายฝึกอบ ...
2019-03-11 10:26:18
ที่หนึ่งของที่หนึ่ง นศ.ศิลปกรรม ได้รับรางวัล The Best of the Best Young “TGDA2019”
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา การประกวด Thailand Green Design Awards 2019 นำผู้ที่ได้รับรางวั ...
2019-02-04 16:23:14
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบโล่รางวัลแก่นักศึกษา ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงฉลองสวัสดีปีใหม่ 2562 และเลี้ยงขอบคุณทีมงา ...
2019-01-16 10:36:30
ผลงานนักศึกษาจัดแสดงในงาน STYLE BANGKOK 2018
ผลงาน Rice Style (จากการประกวด Craft the Future)ออกแบบโดย วริศ อุ่นสมบัติ / มงคล อิงคุทานนท์ (นักศึก ...
2018-12-17 13:06:55
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 รุ่น 11
นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร (ตั้ม)นางสาวนริศรา ฉายแสง (เกด)เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 25 ...
2018-12-17 10:55:31
นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครได้รับเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี
นางสาวพุธิตา สืบสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร ได้รับการพิจารณาผลงาบทความวิจัย ...
2018-12-17 11:00:26
ข่าวย้อนหลัง