หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

อาจารย์และนักศึกษา ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับเกียรติบัตรเ ...
2021-01-18 16:16:34
Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง ผลงานนักศึกษา ออกแบบผิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวอริษรา บุตรโคตร นักศึกษา ...
2020-11-19 18:03:20
ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด ผลงานนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวแพรว แซ่ลิ้ม นักศึกษาชั้น ...
2020-11-19 17:43:02
ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ มาในชุดผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 Watsons ฉลองครบรอบ 24 ปี จัดงาน "WATSONS 24th ANNIVERSARY" รูปแบบ l ...
2020-08-18 13:58:53
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายเอกลักษณ์ สุริยะญาติ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏ ...
2020-08-17 14:29:04
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม กวาดหลายรางวัล โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร 2563
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม และนัก ...
2020-02-13 14:37:48
นิเทศศิลป์ มอบทุนการศึกษานักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
นางสาวศศิกาญจณ์ ทีวะทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2นางสาวศิริวรรณ กระจาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการออก ...
2020-01-28 11:18:57
นศ.และอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้าพบอธิการบดี
อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรคที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัย ณ ประเทศ ...
2019-12-19 13:54:09
นศ.จิตรกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรร ...
2019-12-19 00:22:13
นักศึกษานาฏศิลป์ไทย ได้รับรางวัล "ชมเชย" การประกวด การอ่านทำนองเสนาะ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายกมลวัฒน์ ตรีเมฆ แลนายภูตะวัน ศิริรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวง ...
2019-12-18 18:42:51
ข่าวย้อนหลัง