หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

ผลงานนักศึกษาจัดแสดงในงาน STYLE BANGKOK 2018
ผลงาน Rice Style (จากการประกวด Craft the Future)ออกแบบโดย วริศ อุ่นสมบัติ / มงคล อิงคุทานนท์ (นักศึก ...
2018-12-17 13:06:55
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 รุ่น 11
นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร (ตั้ม)นางสาวนริศรา ฉายแสง (เกด)เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 25 ...
2018-12-17 10:55:31
นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครได้รับเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี
นางสาวพุธิตา สืบสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร ได้รับการพิจารณาผลงาบทความวิจัย ...
2018-12-17 11:00:26
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการประกวดกระทง ในวันลอยกระทง 2561
ทีมประทีปสุนันทา ทีมตาหวานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2018-11-27 19:37:57
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายวรวิทย์ วัฒนะพานิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท ...
2018-10-25 08:11:14
นศ.ศิลปกรรม ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย!!! และร่วม workshop โครงการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายกันตภณ มาลีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลป ...
2018-10-19 16:19:07
นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน 1st International YouTuber
นายธนากร ผิวเหลือง นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางว ...
2018-10-16 00:45:12
นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เขตป้อ ...
2018-10-15 23:30:31
น้องๆ วง Avalanche นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี ได้เล่น Opening Act ให้กับวง Bodyslam (GMM Grammy Road Tour )
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วง Avalanche นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเล ...
2018-09-26 14:50:26
ได้แล้ว! “ชนะเลิศ” Mister Star 2018 ตัวแทน กรุงเทพฯ หนุ่มหล่อหน้าตาดี นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ศิลปกรรมศาสตร์
Mister star Bangkok 2018  เวทีสำหรับชายไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีบุคลิกภาพ หน้าตาดี มีความรู้ค ...
2018-09-26 14:50:04
ข่าวย้อนหลัง