หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้อันดับที่ 4 ในการประกวด Thai microband watch design contest ครั้งที่ 2 ประเภท graphic design
ขอแสดงความยินดีกับนายอธิราช เจริญศรี นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 1 ที่สามารถผ่านเข้ ...
2024-06-17 12:45:02
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสถาบันภาษาให้ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
นางสาวกัญญารัตน์ เนาว์แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของคณะศิลปกรรมศา ...
2024-06-15 22:23:32
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากสถาบันภาษาให้ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
นางสาวสุดารัตน์ นาไพรวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนของค ...
2024-06-15 22:23:36
นักศึกษาจากแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับรางวัลจากโครงการ Thailand Green Design Awards 2024 (TDGA 2024)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุภาวิดา สุขวัฒน์ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้า ...
2024-06-14 15:19:44
ผลงานศิลปนิพนธ์ “KNACK 16” ของศิษย์เก่าได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน "THAI TEXTILES FASHION WEEK"
ผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ของนักศึกษาศิษย์เก่าจากแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ “KNA ...
2024-05-14 16:13:02
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง ได้รางวัลชนะเลิศ! Thailand’s SDGs Hackathon
นางสาวปริยากร อินทะสระ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในสมาช ...
2024-04-01 11:46:25
“ยีนส์ ศรุตา ศิริเดชาวัฒน์” นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ามงกุฏ SSRU QUEEN 2024
“ยีนส์ ศรุตา ศิริเดชาวัฒน์”นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ามงกุฏ SS ...
2024-03-25 16:12:05
นักศึกษาจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวด THE WAR ARTISTS 2023
ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสต ...
2024-02-20 12:27:47
ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คว้ารางวัล Silver ในการประกวด IDA 2023
ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสิทธิ์ กุลเรือง ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (แขนงวิชาการออก ...
2024-02-19 13:29:32
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ได้รางวัล "ชนะเลิศอันดับที่ 3" ในการประกวดออกแบบชุดของแบรนด์ NIYOM JEANS
ขอแสดงความยินดี กับ นายพิสิษฐ์ แซ่คู นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ในผลงานการออกแบบชุด JEANS ARMOR ...
2023-12-19 11:03:58
ข่าวย้อนหลัง