หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล
นักศึกษาได้รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่โชคดีได้รับรางวัล
2 นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รางวัล ...
2022-09-16 17:42:29
ผลงานวิจัยนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ไ้ดรับรางวัล Silver ในเวทีระดับนานาชาติ
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-07-16 15:08:59
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง
ขอแสดงความยินดี  นางสาวฑิตฐิตา อุดมรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะ ...
2022-06-13 11:35:42
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ กวาดทุกรางวัล การประกวด Cover Dance
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คว้ารางวัล &l ...
2022-06-13 11:26:44
วางวัลชนะเลิศ!! Cover Dance เป็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความยินดี  นักศึกษาจากแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ น.ส ชมพูนุท พุทธสุนทร นำทีม ค ...
2022-06-13 11:16:56
"กระดาษสาหร่าย" ผลงานวิจัยนักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-04-25 10:11:06
นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก
ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกอนันต์ ดาวมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลป ...
2022-04-22 11:18:38
นายอดุลวิทย์ บุญหนุน ได้รับทุนมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงสุขุมพันธุ์ บริพัตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นายอดุลวิทย์ บุญหนุน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  ...
2022-01-15 22:18:32
ข่าวย้อนหลัง