หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาว ...
2023-03-27 12:26:41
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
วันที่ 26-27 มกราคม 2566 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็ ...
2023-02-16 23:42:59
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
วันที่ 19-20 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใ ...
2023-02-16 23:43:10
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ได้รับสิทธิบัตรประจำปี 2565
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิล ...
2023-01-27 12:10:41
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสงดความยินดี ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะ ...
2023-01-20 10:01:49
"กระดาษจากใบอ้อย" ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน ได้รับรางวัล silver medal
กระดาษจากใบอ้อย "Paper from sugarcane leaves"ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดThe 10th ...
2022-11-25 12:24:55
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณาจารย์ร่วมแสดงผลงาน
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดง ...
2022-11-18 23:20:54
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน เข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ PARAL LAX
วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ...
2022-09-15 15:40:26
อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมกา ...
2022-07-17 14:45:55
นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ผลิตผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ด ...
2022-06-29 09:26:40
ข่าวย้อนหลัง