หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรเลงกีตาร์และแนะแนวด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นว ...
2023-09-11 10:10:26
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในงาน "Rhythm of Bangkok - ท่วงทำนองของกรุงเทพฯ"
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำแข ...
2023-09-08 14:55:27
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับการจดสิทธิบัตรผลงานการออกแบบลวดลาย
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-07-18 01:31:03
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับประกาศนียบัตร
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-07-18 01:14:15
อ.นราทัศน์ ประมวลสุข ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
อ.นราทัศน์ ประมวลสุข หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-07-17 22:51:51
อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอน “การเพ้นท์กระเป๋าผ้า จากต้นทุนทางวัฒนธรรม เมืองภูเก็ต”
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้า ...
2023-06-18 18:27:41
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญเข้าร่วม คีตวรรณกรรม เสวนาวิชาการระดับชาติ “ดนตรีสร้างสรรค์”
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ...
2023-06-18 12:28:33
อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร ได้ร่วมออกแบบฉากละครเวทีเรื่อง "Moowis จิต.อสูญ"
อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาส ...
2023-06-17 17:52:34
อ.นราทัศน์ ประมวลสุข ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
อ.นราทัศน์ ประมวลสุข หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-06-17 17:08:17
ข่าวย้อนหลัง