หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้ง 2 ท่าน
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-11-18 17:11:20
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีในงาน “บูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี ๑๐๐ ปี คุณครูระตรี วิเศษสุรการ”
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้ ...
2023-11-18 16:57:26
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Main Exhibition ในงาน 2023 ANBD Seoul Exhibition Opening Ceremony (ANBD2023)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดี ...
2023-11-18 16:02:51
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางว ...
2023-11-18 14:42:41
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรเลงกีตาร์และแนะแนวด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นว ...
2023-09-11 10:10:26
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในงาน "Rhythm of Bangkok - ท่วงทำนองของกรุงเทพฯ"
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำแข ...
2023-09-08 14:55:27
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับการจดสิทธิบัตรผลงานการออกแบบลวดลาย
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-07-18 01:31:03
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับประกาศนียบัตร
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2023-07-18 01:14:15
อ.นราทัศน์ ประมวลสุข ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
อ.นราทัศน์ ประมวลสุข หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-07-17 22:51:51
ข่าวย้อนหลัง