หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

นักวิจัยสวนสุนันทาคว้า “เหรียญทอง” งานวิจัยนวัตกรรมใหม่สร้างโลก “เพิ่มมูลค่าวัสดุอุตสาหกรรมเหลือทิ้ง”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหา ...
2020-04-13 17:16:54
อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การสร้างสรรค์งานฐานบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม และนัก ...
2020-02-13 14:23:21
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 10 / 2562 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมั ...
2019-10-31 14:18:08
การอบรม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก วิทยากรโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา จัดโดย วช.
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้า ...
2019-10-27 22:18:04
ผลงานวิจัยเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานวิจัยจัดแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ งานวิจัยเ ...
2019-10-27 22:09:43
ขอแสดงความยินดี บุคลากรสายวิชาการได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรสายวิชาการได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวป ...
2019-09-27 16:09:39
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ณ ประเทศมาเลเซีย
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะ “The 11th ...
2019-09-17 04:48:18
อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการตัดสินวงดนตรี ประกวดด้านดนตรี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสา ...
2019-09-17 03:14:59
อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีตาร์คลาสสิค
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสา ...
2019-09-05 14:53:00
อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ หนึ่งเดียวจากประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันกีตาร์คลาสสิค
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี 1 เดียวจากประเทศไทย ได้ ...
2019-09-05 14:50:37
ข่าวย้อนหลัง