หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ได้รับสิทธิบัตร
ขอแสดงความยินดีค่ะ  อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับสิทธิบัตรขอขอบคุณผู้สนับสนุ ...
2022-04-18 10:56:22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวด กิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ ...
2022-03-24 16:00:33
ผลงานวิจัยนักศึกษา "กระเป๋าจากใยมะพร้าว" ลงเพจเฟสบุค Environman
Coco festa และ Coco Party เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มกับวัตถุดิบท้องถิ ...
2022-03-17 16:07:07
อ.มารุต พิเชษฐ์วิทย์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ
อ.มารุต พิเชษฐ์วิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการการจัดประกวด ...
2022-03-17 13:28:33
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณ ...
2022-03-17 13:24:24
หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วาดภูเก็ต” Art Workshop and Art Exhibition 2022
อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วาดภูเก็ต” ...
2022-03-17 12:26:23
ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิล ...
2022-03-16 12:11:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทอง
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิ ...
2022-01-18 15:42:25
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว ...
2022-01-11 11:55:32
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว ...
2022-01-11 11:51:53
ข่าวย้อนหลัง