หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

การอบรม หัวข้อ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก วิทยากรโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา จัดโดย วช.
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้า ...
2019-10-27 22:18:04
ผลงานวิจัยเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานวิจัยจัดแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ งานวิจัยเ ...
2019-10-27 22:09:43
ขอแสดงความยินดี บุคลากรสายวิชาการได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรสายวิชาการได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวป ...
2019-09-27 16:09:39
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ณ ประเทศมาเลเซีย
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะ “The 11th ...
2019-09-17 04:48:18
อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการตัดสินวงดนตรี ประกวดด้านดนตรี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสา ...
2019-09-17 03:14:59
อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีตาร์คลาสสิค
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสา ...
2019-09-05 14:53:00
อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ หนึ่งเดียวจากประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันกีตาร์คลาสสิค
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ปฐมวัส ธรรมชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี 1 เดียวจากประเทศไทย ได้ ...
2019-09-05 14:50:37
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนา คณะนิเทศฯ จุฬาฯ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-08-18 17:35:23
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการตัดต่อวีดีทัศน์ ณ ประเทศจอร์แดน
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการตัดต ...
2019-07-23 12:23:40
ดร.ฟาริดา วิรุฬหผล ได้รับเชิญให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา ทางด้านการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.ฟาริดา วิรุฬหผลได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คำปรึก ...
2019-07-23 11:48:25
ข่าวย้อนหลัง