หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณ ...
2022-03-17 13:24:24
หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วาดภูเก็ต” Art Workshop and Art Exhibition 2022
อ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “วาดภูเก็ต” ...
2022-03-17 12:26:23
ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิล ...
2022-03-16 12:11:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทอง
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิ ...
2022-01-18 15:42:25
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว ...
2022-01-11 11:55:32
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว ...
2022-01-11 11:51:53
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว ...
2022-01-11 11:45:36
งานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงสื่อออนไลน์ Eduzones
อ่านข่าว คลิก -- https://www.eduzones.com/2021/11/24/ssru-304/?fbclid=IwAR2dlN8UYSv-J4dYD_8wQ3CXTPJp ...
2021-12-23 13:25:25
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Silver Medal" (IIIC 2021)
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ นักวิจัย ได้รับรางวัล "Silver Medal&q ...
2021-12-23 11:45:06
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIIC 2021)
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัย ได้รับรางวัล "Gold Medal" ...
2021-12-23 11:44:03
ข่าวย้อนหลัง