หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ...
2022-05-17 15:04:45
มหาวิทยาลัยประกาศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ. ผศ. จำนวน 8 รายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-05-17 14:24:07
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง "ชำนาญการ"
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-04-21 12:38:00
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง "ชำนาญการ"
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-04-19 11:42:29
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่สู่ชุมชน หมู่บ้านคีรีวงกต จ.อุดรธานี
วันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิขากา ...
2022-04-18 11:28:43
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ได้รับสิทธิบัตร
ขอแสดงความยินดีค่ะ  อาจารย์ประจำแขนงวิชาออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับสิทธิบัตรขอขอบคุณผู้สนับสนุ ...
2022-04-18 10:56:22
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวด กิจกรรม คีตะ กะ Dance SSRU CONTEST 2022
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ ...
2022-03-24 16:00:33
ผลงานวิจัยนักศึกษา "กระเป๋าจากใยมะพร้าว" ลงเพจเฟสบุค Environman
Coco festa และ Coco Party เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มกับวัตถุดิบท้องถิ ...
2022-03-17 16:07:07
อ.มารุต พิเชษฐ์วิทย์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ
อ.มารุต พิเชษฐ์วิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการการจัดประกวด ...
2022-03-17 13:28:33
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณ ...
2022-03-17 13:24:24
ข่าวย้อนหลัง