หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะ ...
2021-07-16 18:31:07
อ.อวัสดากานต์ ภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดน ...
2021-05-21 13:11:45
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญจนบุรี
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญ ...
2021-05-17 01:39:03
คณะผู้บริหารชุดใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ละเอียด คลิก https://far.ssru.ac.th/page/exงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https:// ...
2021-05-16 16:37:26
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาอ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิล ...
2021-05-13 15:05:15
2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาผลงานการออกแบบโดย 2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์อ.ภาณุ ...
2021-05-13 13:07:17
ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทาชื่อผลงาน "THAI CONTEMPORARY JEWELRY FROM FRESH STUCCO"ได ...
2021-05-11 14:05:11
นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563
ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร ...
2021-05-05 15:28:50
ขอเชิญชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยปี 2563
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชม...• นิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563&bul ...
2021-05-05 13:23:46
ผศ.ดร. ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับรางวัล Bronze Medal Award จากประเทศเกาหลีใต้
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศ ...
2020-11-06 15:08:24
ข่าวย้อนหลัง