หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี
วันที่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ ...
2024-02-20 12:52:05
คณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี
วันที่ 23 มกราคม 2567 อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และ อ.จิรวัฒน์ ...
2024-02-19 17:06:00
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
วันที่ 22 มกราคม 2567 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นค ...
2024-02-19 16:58:47
Silo@ssru ได้รับเชิญจาก สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่เกษตร
วันที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน หรือ Silo@ssru ได้รับเชิญจาก สำนักงานเกษต ...
2024-02-19 16:52:30
ขอนำเสนอ หนังสือดีๆด้านศิลปะการแสดง ชื่อ “Lives in Motion : Celebrating Dance in Thailand”
วันนี้แอดมินขอนำเสนอ หนังสือดีๆด้านศิลปะการแสดง ชื่อ “Lives in Motion : Celebrating Dance in T ...
2024-01-16 19:04:46
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะก ...
2024-01-16 13:45:46
คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม เป็นวิทยากร Workshop ศิลปะ ณ ประเทศเนปาล
คณาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นวิทยากร Workshop ศิลป ...
2024-01-16 13:32:32
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับ “รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร ...
2024-01-15 11:29:26
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ตัวแทนศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ "Shared Horizons"
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ  "S ...
2023-12-19 11:24:28
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาวิชาการ และนำเสนอการแสดงบทเวที งานเฉลิมพระเกียรติ “13 ทศวรรษ แผ่นดินพระปกเกล้าฯ
ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รั ...
2023-12-19 10:45:31
ข่าวย้อนหลัง