หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว ...
2022-01-11 11:45:36
งานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงสื่อออนไลน์ Eduzones
อ่านข่าว คลิก -- https://www.eduzones.com/2021/11/24/ssru-304/?fbclid=IwAR2dlN8UYSv-J4dYD_8wQ3CXTPJp ...
2021-12-23 13:25:25
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Silver Medal" (IIIC 2021)
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ นักวิจัย ได้รับรางวัล "Silver Medal&q ...
2021-12-23 11:45:06
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIIC 2021)
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัย ได้รับรางวัล "Gold Medal" ...
2021-12-23 11:44:03
ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIIC 2021)
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา (นักวิจัย) และอาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ (ผู้ ...
2021-12-23 11:43:16
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน จ.อุดรธานี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิช ...
2021-12-22 16:25:43
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมเป ...
2021-11-26 16:15:26
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ มะ ...
2021-11-19 14:05:50
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร RDI MAC รุ่นที่ 1 จัดโดย สกสว.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการงา ...
2021-11-18 15:46:48
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
(ขอบคุณภาพจาก อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์)วันที่ 18 ตุลาคม 2564 อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสา ...
2021-10-25 17:01:33
ข่าวย้อนหลัง