หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIIC 2021)
ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา (นักวิจัย) และอาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ (ผู้ ...
2021-12-23 11:43:16
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน จ.อุดรธานี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิช ...
2021-12-22 16:25:43
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมเป ...
2021-11-26 16:15:26
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ มะ ...
2021-11-19 14:05:50
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร RDI MAC รุ่นที่ 1 จัดโดย สกสว.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการงา ...
2021-11-18 15:46:48
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด
(ขอบคุณภาพจาก อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์)วันที่ 18 ตุลาคม 2564 อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสา ...
2021-10-25 17:01:33
เพจ งานวิจัยขายได้ - ผลงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
(ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาข่าวจาก เพจ งานวิจัยขายได้ “นวัตกรรม ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ออนไลน์&r ...
2021-08-04 17:49:00
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นประธานตร ...
2021-07-19 19:26:53
ผลงานวิจัย กระดาษจากเปลือกถั่ว Plant Pot from Coffee Grounds ได้ลงสื่อออนไลน์ เพจ Environman
อ่านข่าว คลิก https://www.facebook.com/environman.th/posts/3770312586430494งานประชาสัมพันธ์เพจค ...
2021-07-19 14:13:18
ผลงานวิจัย กระดาษจากเปลือกถั่ว PEANUT SHELL PAPER ได้ลงสื่อออนไลน์ เพจ Environman
อ่านข่าว คลิก https://www.facebook.com/environman.th/photos/a.1757249537736819/3726323874162699/งานป ...
2021-07-19 11:32:44
ข่าวย้อนหลัง