หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R
งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสงดความยินดี ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะ ...
2023-01-20 10:01:49
"กระดาษจากใบอ้อย" ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน ได้รับรางวัล silver medal
กระดาษจากใบอ้อย "Paper from sugarcane leaves"ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดThe 10th ...
2022-11-25 12:24:55
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณาจารย์ร่วมแสดงผลงาน
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดง ...
2022-11-18 23:20:54
อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน เข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ PARAL LAX
วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ...
2022-09-15 15:40:26
อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 อาจารย์มารุต พิเชษฐ์วิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมกา ...
2022-07-17 14:45:55
นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ผลิตผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ด ...
2022-06-29 09:26:40
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ...
2022-05-17 15:04:45
มหาวิทยาลัยประกาศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ. ผศ. จำนวน 8 รายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-05-17 14:24:07
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง "ชำนาญการ"
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-04-21 12:38:00
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง "ชำนาญการ"
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2022-04-19 11:42:29
ข่าวย้อนหลัง