หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่น 13 จำนวน 2 คน ได้แก ...
2023-09-08 16:10:14
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2023-09-08 15:57:09
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ ...
2023-09-08 15:34:34
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ ...
2023-09-08 15:34:44
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ประมวลภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่น 4 ...
2023-09-08 15:34:59
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปี 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ปี 2566 โดยได้รับเก ...
2023-09-08 15:35:14
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ประมวลภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ใ ...
2023-04-26 13:47:17
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2 "Mrs.Jie Liu"
เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น ...
2023-09-08 15:35:30
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-09-08 15:36:02
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ...
2023-01-17 12:59:54
ข่าวย้อนหลัง