หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ประมวลภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง ใ ...
2023-04-26 13:47:17
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ...
2023-01-17 12:59:54
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตร ป.เอก จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดพิธีปฐมนิเทศนัก ...
2022-11-25 11:26:53
วิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาวิช ...
2021-08-05 17:43:24
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท - ป.เอก ศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2562
โทร. 021601174-75 โทรเลย!!งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSS ...
2019-07-15 12:19:49
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.โท เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการต ...
2019-07-15 11:25:57
ประกาศรับสมัคร ป.โท สาขาศิลปะการแสดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาศิลปะการแสดงหมดเขต วันที่ 30 เมษายน 2562!! ...
2019-04-30 16:11:18
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ...
2019-03-11 09:57:15
ข่าวย้อนหลัง