หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง
หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
วันที่ 9 มิถุนายน 2567  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 11 ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ มาตย์จันท ...
2024-06-17 13:02:10
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
วันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 13  Miss Cailing He ได ...
2024-04-19 17:14:20
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 11 ได้แก่ นายธนพล แก้วกว้าง ได้สอบเ ...
2024-02-20 18:31:02
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 11 ได้แก่ นายพุฒิพงศ์ มาตย์จันทร์ ไ ...
2024-02-20 18:13:34
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา (13 ธันวาคม 2566) ทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษ ...
2024-01-15 13:48:02
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่น 13 จำนวน 2 คน ได้แก ...
2023-09-08 16:10:14
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2023-09-08 15:57:09
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ ...
2023-09-08 15:34:34
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ ...
2023-09-08 15:34:44
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ประมวลภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่น 4 ...
2023-09-08 15:34:59
ข่าวย้อนหลัง