หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

The Journal of Fine and Applied Arts Vol. 2 No. 1 (2024) January-June 2024
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-07-15 14:26:22
กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 67 สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 67 สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล โด ...
2024-07-15 14:21:20
คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วตกิต (Credit Bank)
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ฝ่ายบริการการศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพ ...
2024-07-15 12:38:37
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาชาวจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
วันที่ 18 มิถุนายน 2567  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 11 ได้แก่ นางสาวบัณฑิตา สุภาเล ...
2024-07-15 12:16:20
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ (วาระพิเศษ)
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ (วาระพิเศษ) โดย ผ.ศ.ดร ...
2024-07-15 11:41:16
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (นบก.สส) รุ่นที่ 1
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ หลักสูตร ก ...
2024-07-15 11:16:54
อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตและภริยาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบ ...
2024-07-15 10:55:00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผ.ศ.ดร.เอกพงศ์ อิน ...
2024-07-15 10:46:51
อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตโรมาเนีย
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบ ...
2024-07-15 10:51:31
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร
จิตอาสา ร่วมใจทำความสะอาดบริเวณรอบคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 17 มิถุนายน 25 ...
2024-06-24 12:30:15
ข่าวย้อนหลัง