หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงไทยครบวงจร"
สาขาวิชาดนตรีขอเชิญชมการแสดงดนตรี โดย นายกร ทัพพะรังสี และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี" เพลงไทยครบวงจร ...
2018-10-20 13:20:36
การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "นาฏยสร้าสรรค์ "
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทยขอเชิญชมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4" ...
2018-10-20 13:08:59
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ...
2018-10-20 12:55:37
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART และกิจกรรม Open House
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART ภายใต้ concept ...
2018-10-20 10:46:07
นายกร และสาขาวิชาดนตรี ถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา และประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต "เพลงไทยครบวงจร"
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักศึกษาสาขาว ...
2018-10-20 10:23:52
ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา ศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุ ...
2018-10-20 10:27:59
อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ได้รับเชิญให้ร่วมการปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้รับเชิญให้ร่ว ...
2018-10-20 10:27:00
นศ.ศิลปกรรม ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย!!! และร่วม workshop โครงการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายกันตภณ มาลีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลป ...
2018-10-19 16:19:07
เพลง "Oboro-Zukiyo"
เพลง "Oboro-Zukiyo"การแสดงคอนเสิร์ตความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยคณะนักดนตรี Amitié Fl ...
2018-10-18 16:01:26
กิจกรรม fashion Stylist & Photograph
วันที่ 26 กันยายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย ...
2018-10-18 15:41:45
ข่าวย้อนหลัง