หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อชี้แจงและทบทวนการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JD)
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 คคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณ ...
2020-06-24 09:31:10
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ “โลก / การ(ณ์) / แสดง”
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข ...
2020-06-17 14:08:48
ประมวคภาพ บรรยากาศ การรายงานตัวเรียนสวนสุนันทา รอบโควตา-TCAS
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ...
2020-06-17 13:36:48
ขอเชิญน้องๆ"นักศึกษาใหม่ป้ายแดง" ปี 63 แสกน Qr Code นี้เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อรับข่าวสารและพูดคุย
ขอเชิญน้องๆ"นักศึกษาใหม่ป้ายแดง" แห่งบ้านศิลปกรรม'สวนสุนันทา ทั้งที่รายงานตัวแล้ว ที่ส ...
2020-06-17 12:41:50
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ “เราเรียนรู้อะไรจากช่วง Covid-19 กันบ้าง?”
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-17 12:14:24
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อ “Care Club”
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-17 12:12:53
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายประจำปี ครั้งที่ 2 แก่บุคลากร แบบออนไลน์
สวนสุนันทา จัดประชุมมอบนโยบายประจำปีเน้นการปรับตัวดี..ทำให้เราอยู่รอดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ ...
2020-06-16 16:08:57
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ น้อมรำลึก 140 ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทาฯ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยวศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปก ...
2020-06-16 15:43:34
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “ไพ่ฤดูฝน”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-16 14:54:55
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “การเลือกรับข่าวสารและการเลือกใช้สื่อ”
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-06-16 14:11:25
ข่าวย้อนหลัง