หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอป ...
2021-06-23 14:49:21
งานวิจัยของนักศึกษาได้รางวัล นายสิชล รอดทยอย
นายสิชล รอดทยอยนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2021-06-20 12:17:18
"ฐานฟื้นฟูประการัง จากวัสดุธรรมชาติ"
ฐานประการังโดยวัสดุธรรมชาติ โดยนายสิชล รอดทยอย นักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด ...
2021-06-20 11:57:05
ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2564 โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็ ...
2021-05-21 18:24:56
การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "การทำเนื้อหาและการพูดหน้ากล้องเพื่อจัดทำสื่อการเรียนกา ...
2021-05-21 17:21:25
อ.อวัสดากานต์ ภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดน ...
2021-05-21 13:11:45
คลิป EP2 ฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”วิทยาก ...
2021-05-21 12:47:07
ผลการประกวด ADAPTATION DESIGN FVT#9 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://f ...
2021-05-21 12:40:42
คลิป EP1 ฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ “ซอล ลา ที โด ร้องโชว์ล่ารางวัล”
มาแล้ว การอบรมที่น้องๆที่สนใจทางด้านร้องเพลงโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแบบออนไลน์ในหัวข้อ &ldquo ...
2021-05-21 12:44:40
กระถางต้นไม้จากดินเผาอ่างทอง โดย กัลยารัตน์ ทรัพย์มาก สร้างแบรนด์ CLAY : ATIVE
นางสาวกัลยารัตน์  ทรัพย์มาก ศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คณะศิลปกรรมศาสตร ...
2021-05-19 16:14:31
ข่าวย้อนหลัง