หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ลุยต่อ นิเทศศิลป์'สวนสุนันทา ลงพื้นที่ ชุมชนผ้าขาวม้าบ้านหนองลิง
วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิ ...
2020-09-21 19:21:05
โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
วันที่ 18 กันยายน 2563 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชช ...
2020-09-21 19:05:02
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี ...
2020-09-21 16:31:15
ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต ดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ตครั้งที่ 31
กลับมาอีกครั้ง! กับคอนเสิร์ตที่จัดมานานกว่า 30 ปีกับ"ดอกแก้วแว่วคอนเสิร์ต" ครั้งที่ 31 ตอน ...
2020-09-21 15:50:47
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "have a light day 133663"
วันที่ 11 กันยายน 2563 พิธีเปิด นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "have a light day 133663" นิทรรศการแสด ...
2020-09-21 15:36:24
อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผลักดัน เกิด MOU สินค้าพรีเมี่ยมชุมชน-สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีเอฟซี
อีก 1 ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ไทยเบฟ” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร ...
2020-09-21 15:18:28
ภาพบรรยากาศ การสอบรวมวงครั้งที่ 1/2563 สาขาวิชาดนตรี ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2
ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/Ssru-Music-61-270134806956962/งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปก ...
2020-09-21 13:18:14
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 โด ...
2020-09-21 13:02:02
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาตร์จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามก ...
2020-09-21 12:52:44
ประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการใช้แบบประเมินใหม่สำหรับสายวิชา ...
2020-09-21 12:49:35
ข่าวย้อนหลัง