หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอ ...
2024-04-19 17:23:45
SSRU Music Conference & Workshop : The Guitar Maestro โดยนักกีตาร์คลาสสิกจาก Ayadaguitar
ประสบการณ์จริงและการได้ลงมือทำด้วยตนเองสำคัญกว่าการเรียนแค่ในห้องเรียน วันที่ 5 เมษายน 2567 สาข ...
2024-04-19 17:20:15
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
วันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 13  Miss Cailing He ได ...
2024-04-19 17:14:20
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"
วันที่ 4-5 เมษายน 2567 ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2024-04-19 17:07:04
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้ร่วมบรรเลงดนตรีไทย ในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
วันที่ 3-4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด ...
2024-04-19 17:00:43
สวนสุนันทาร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดงาน The Diplomat Spla ...
2024-04-19 16:56:01
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำ และพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2024-04-19 16:43:52
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2567
วันที่ 4 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากคณบด ...
2024-04-19 16:38:48
ประชุมเพื่อหาแนวทางการทำความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ JIN Corporation จากประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลั ...
2024-04-19 16:33:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2567
วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 1/2567 โดยมี รศ.ดร.ชุติกา ...
2024-04-19 16:26:18
ข่าวย้อนหลัง