หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูช่าง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-01-22 20:01:58
เริ่มแล้ว!! หลักสูตร joint degree คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร
วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหลักสูตร Joint Degree เช ...
2020-01-22 15:48:56
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตร ป.เอก (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญ ...
2020-01-20 20:02:20
ศิลปกรรม'สวนสุนันทา ร่วมการบันทึกรายการ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 9-11 มกราคม 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงนาฏศิลป์ไทย และสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาว ...
2020-01-17 14:38:10
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์'ดนตรี รอบ 1 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมารอบ 1 ...
2020-01-17 15:09:41
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์'นาฏศิลป์ไทย รอบ 1 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมารอบ 1 ...
2020-01-17 15:06:17
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์'ศิลปะการละคร รอบ 1 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมารอบ 1 ...
2020-01-17 15:03:25
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์'จิตรกรรม รอบ 1 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมารอบ 1 ...
2020-01-17 14:58:46
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์'แฟชั่นดีไซล์ รอบ 1 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมารอบ 1 ...
2020-01-17 14:55:04
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์'ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ รอบ 1 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมารอบ 1 ...
2020-01-17 14:51:37
ข่าวย้อนหลัง