หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

END3 Evoke New Design
ขอบคุณภาพ จาก https://www.facebook.com/ENDTHESIS/ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา ...
2020-11-19 18:04:45
Re – Feel หรือ ผลิตภัณฑ์กระจายน้ำหอมจากดอกดาวเรือง ผลงานนักศึกษา ออกแบบผิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวอริษรา บุตรโคตร นักศึกษา ...
2020-11-19 18:03:20
ชุดกระเป๋าสุภาพสตรีจากกระดาษเปลือกข้าวโพด ผลงานนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางสาวแพรว แซ่ลิ้ม นักศึกษาชั้น ...
2020-11-19 17:43:02
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชา จิตรกรรมพื้นฐาน
ผลงานบางส่วน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในรายวิชา จิตรกรรมพื้นฐานขอขอบคุณภาพ ...
2020-11-18 19:54:48
สอบวิชารวมวง สาขาวิชาดนตรี
ขอบคุณภาพ จาก https://www.facebook.com/SSRUmusic2016/วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาดนตรี จัดสอบวิชาร ...
2020-11-18 14:35:18
อบรมการถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพจาก คุณอรกานต์จิต สุขอิ่มเจริญ (งานกิจการนักศึกษา) และคุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง (Art of Aud) ...
2020-11-18 12:42:53
การสอบมาตรฐานศิลปิน 2563
ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/biggy.somboondeeการสอบมาตรฐานศิลปิน 2563 ของนักศึกษาชั้นป ...
2020-11-18 12:23:41
ศิลปกรรม เริ่ม!!ผลิตสื่อมัลติมีเดีย โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ของนักศึกษานาฏศิลป์ไทย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลิตสื่อมัลติมีเดีย โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์ของนักศึกษ ...
2020-11-19 18:15:06
ขอเชิญชมงานเสวนาในหัวข้อ "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสว ...
2020-11-17 10:58:11
การสอบ RECITAL 2020 สาขาวิชาดนตรี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-11-17 09:42:19
ข่าวย้อนหลัง