หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 โด ...
2020-07-31 19:51:20
ประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมคณาจารย์ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผ ...
2020-07-29 16:17:27
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรายงานการ ...
2020-07-24 17:40:28
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิ ...
2020-07-23 16:03:48
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) ณ จ.เพชรบุรี
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ...
2020-07-20 13:14:18
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กำหนดข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าภายในอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ข้อปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถ ...
2020-07-20 00:30:39
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 3 หัวข้อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 3 หัวข้อ1. การ ...
2020-07-19 22:59:24
อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ชมรมพระเจนดุริยางค์วิชาการ จัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันเกิด พระเจนดุริยางค์ เชิ ...
2020-07-19 22:47:49
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาศิลปะการแสดง (แบบออนไลน์)
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-07-19 22:36:43
ข่าวย้อนหลัง