หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประมวลภาพ คอนเสิร์ตจากนักศึกษาดนตรี งาน Far Fest #2
ประมวภาพการแสดงคอนเสิร์ตของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวันลอยกระท ...
2019-11-16 00:32:48
นศ.แฟชั่น ชนะเลิศ การประกวด แก้วรวมช่อ 2562
นางสาว สกาวรัตน์ สนิทชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชนะเลิศ การประกวดแก้วรวมช่ ...
2019-11-15 23:31:54
นศ.การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ นำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศเบลเยียม
นายวชิราวุธ สว่างราภา นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ไปนำเสนอบทความในเวทีระดับนานาชาติ ...
2019-11-15 22:28:59
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ "FAR FEST#2"
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีพิธีเปิดงาน Far Fest #2 อย่างเป็นทางการ ณ ลานหน้าอ ...
2019-11-15 22:16:40
นศ.แฟชั่น ชนะการประกวดกระทง รองชนะเลิศอันดับ 2
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมประกวดกระทง เนื ...
2019-11-15 22:06:34
"น้องโอเว่น" นักศึกษาศิลปะการละคร ได้ตำแหน่ง "รองชนะเลิศอันดับ 2" การประกวด SSRU GUEEN 2019
ขอแสดงความยินดีกับ "น้องโอเว่น" วริยา เค็มฟ์ หมายเลข 19 (ชุดสีขาว) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะกา ...
2019-11-15 21:55:26
การนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี นศ.ปี4 สาขาวิชาดนตรี
วันที่ 30 ตุลาคม และวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี มีการนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ท ...
2019-11-12 09:12:04
สาขาวิชาดนตรี แสดงดนตรีในงาน River Festival Thailand 2019 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 5
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรร ...
2019-11-11 13:05:51
จิตรกรรม Lecture and Workshop / Materials in visual art
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เชิญวิทยา ...
2019-11-10 23:24:00
จิตรกรรม workshop ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เช ...
2019-11-10 23:03:05
ข่าวย้อนหลัง