หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศิลปนิพนธ์ ชุด จิ้มก้องไมเจงไต้ลือ โดย นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปนิพนธ์ ชุด จิ้มก้องไมเจงไต้ลือผู้สร้างสรรค์ผลงานนางสาวพนารัตน์ พรรคไชยนางสาวกฤษติภา คําพานายเอกร ...
2022-11-25 12:46:57
สวนสุนันทา เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานพิธีเปิดโครงการค ...
2022-11-25 12:39:31
"กระดาษจากใบอ้อย" ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน ได้รับรางวัล silver medal
กระดาษจากใบอ้อย "Paper from sugarcane leaves"ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดThe 10th ...
2022-11-25 12:24:55
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตร ป.เอก จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดพิธีปฐมนิเทศนัก ...
2022-11-25 11:26:53
คลิปสั้น สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คลิป เก๋ๆ จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ชมคลิป คลิกงานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :  ...
2022-11-23 16:07:55
The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE ลงสื่อนอก
The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACEโดย แขนงวิชาศิลปะการละครและค ...
2022-11-23 15:43:02
ภาพการ์ตูนสำหรับการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2565
**ภาพนี้ลิขสิทธิ์ของนาฏศิลป์ไทยสวนสุนันทา62**ภาพการ์ตูนสำหรับการสอบมาตรฐานศิลปิน ประจำปี 2565 โ ...
2022-11-23 15:20:10
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น จัดแฟชั่นโชว์ ผลงาน THESIS นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : KNACK STATION16
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานเิดนแฟชั่นโชว์ ผลงานศิลปนิพน ...
2022-11-23 14:24:55
ภาพกิจกรรม การสอบดนตรีประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “RECITAL”
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาดนตรี จัดการสอบดนตรีประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “RECITAL” ...
2022-11-23 13:26:23
ข่าวย้อนหลัง