หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เ ...
2018-10-29 19:45:42
ละครเพลงอันยิ่งใหญ่แห่งปี “ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี สวนสุนันทา”
เนื่องในวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา” เป็นสถานศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิ ...
2018-10-30 09:16:06
“นาฏยสร้างสรรค์” การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Thesis) ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงผลงา ...
2018-10-26 08:30:24
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายวรวิทย์ วัฒนะพานิชย์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท ...
2018-10-25 08:11:14
ศิลปกรรม ส่งบุคลากรฝึกบริหารความคิด ณ ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัว ...
2018-10-24 16:39:46
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี "เพลงไทยครบวงจร"
สาขาวิชาดนตรีขอเชิญชมการแสดงดนตรี โดย นายกร ทัพพะรังสี และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี" เพลงไทยครบวงจร ...
2018-10-29 14:20:00
การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "นาฏยสร้าสรรค์ "
สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทยขอเชิญชมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4" ...
2018-10-20 13:08:59
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ...
2018-10-20 12:55:37
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART และกิจกรรม Open House
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม SMART ภายใต้ concept ...
2018-10-20 10:46:07
นายกร และสาขาวิชาดนตรี ถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา และประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต "เพลงไทยครบวงจร"
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนักศึกษาสาขาว ...
2018-10-20 10:23:52
ข่าวย้อนหลัง