หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมหารือและหาแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19
วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ประชุม ...
2021-05-18 01:11:23
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา นายเนติธร อรรถาโภชน์ "กู๊ด" นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทานายเนติธร อรรถาโภชน์ "กู๊ด"นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคณะศิลปกร ...
2021-05-18 00:49:48
สวนสุนันทา ราชภัฏอันดับ 1 และอันดับที่ 15 ของประเทศไทย
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-05-17 23:31:44
ชมคลิป cover เพลง โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
fc จ้าาา พี่ ยี น ส์  &  พี่ พ ล อ ยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเ ...
2021-05-17 02:04:54
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญจนบุรี
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์" ลงพื้นที่เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ห้วยเขย่ง กาญ ...
2021-05-17 01:39:03
ศิลปกรรม'ร่วมรณรงค์ วันศุกร์-แต่งกายด้วยผ้าไทย
“ วันสุข ผ้าไทย “ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ นำทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแต่งกายด้วยผ้าไทยสน ...
2021-05-16 23:54:04
คณะศิลปกรรมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้ช่วยศา ...
2021-05-16 23:49:56
สาขาวิชาดนตรี ลงพื้นที่ วิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ทำโครงการวิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับ โรงเรียนบ้านคลองสมบ ...
2021-05-16 23:07:22
ประชุมเตรียมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021
วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และนักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหาร ...
2021-05-16 22:27:47
ส่ง-รับ มอบภาระงาน ผู้บริหารคณะฯ
วันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธี ส่ง-รับ มอบภาระงาน ผู้บริหารคณะฯ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตร ...
2021-05-16 21:44:43
ข่าวย้อนหลัง