หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ...
2021-07-20 01:01:25
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์" รูปแบบออนไลน์
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2021-07-20 00:56:27
สวนสุนันทา ขอชี้แจงกรณีการลดค่าเทอมนักศึกษา
(ที่มา : Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)ข้อชี้แจงกรณีการลดค่าเทอมนักศึกษากรณีที่มีความ ...
2021-07-20 00:50:53
‘สวนสุนันทา’ แจงรอข้อสรุปจากทปอ.ราชภัฏและอว. ยันลดค่าเทอมให้นักศึกษาแน่นอน
คลิก https://www.eduzones.com/2021/07/15/ssru-231/เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.c ...
2021-07-20 00:43:39
พี่ตู่ soundtiss ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชมคลิป คลิก https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity/videos/367234741417331เพจคณะศิลปกรรมศาสต ...
2021-07-20 00:05:19
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทบทวนภาระงาน
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเก ...
2021-07-19 23:31:18
กองพัฒนานักศึกษา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน ซ.กิ่งแก้ว 21
(ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความห่วงใยผู้ที่ ...
2021-07-19 22:07:04
ผลงานนักศึกษา 2 สาขาวิชา ร่วมแสดงในงาน Bangkok Design Week
ดูรายละเอียด คลิก https://www.bangkokdesignweek.com/program/40183?fbclid=IwAR0fAZ8iKZ_VznKtaIKO ...
2021-07-19 21:37:17
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-07-19 21:27:59
ข่าวย้อนหลัง