หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดย ส ...
2024-02-21 01:33:00
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์ "Valentine ดูแลหัวใจ by U-LIVE"
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์ & ...
2024-02-21 01:27:45
สาขาวิชาดนตรี นำการแสดงดนตรีร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันแห่งความรัก BKK Pride Valentine Day 2024
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ และ ...
2024-02-21 01:22:52
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน “การใช้งาน Coursera”
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกั ...
2024-02-21 01:17:34
อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการ "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันใจให้ผู้ต้องขังก่อนปล่อย"
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับเชิญใ ...
2024-02-21 01:12:27
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงผลงานศิลปะ ในโครงการ “RMUTL IADA Workshops and Exhibition 2024 จ.เชียงใหม่
วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อ.จารุวรรณ เมืองขวา ...
2024-02-21 01:05:30
ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ ...
2024-02-21 01:00:16
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2567 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกร ...
2024-02-21 00:50:09
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการบรรเลงดนตรีไทย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนักศึกษาในสา ...
2024-02-21 00:40:40
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม “Overdrive Music Workshop ครั้งที่ 1”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปราชญ์ มิวสิค โกลบอล จำกัด จัดกิจกรรม &ldq ...
2024-02-21 00:36:32
ข่าวย้อนหลัง