หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ผลิตผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ด ...
2022-06-29 09:26:40
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากร “ปั้นดินไทยเยื่อกระดาษ” ให้กับนักเรียนชั้นม. 1
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภา ...
2022-06-17 16:14:57
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประชุมวางแผนกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ของคณะและสาขาวิชา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นประธานในการ ...
2022-06-17 15:53:59
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อ.พีรณัฐ ทรงเกตุกุล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริ ...
2022-06-17 15:45:29
คณะอาจารย์ จาก Universiti Kebangsaan Malaysia เข้าพบคณบดี หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 Dr.Afifah Vanitha Binti Abdullah หัวหน้าทีมนักวิจัย จาก Universiti Kebangsaan ...
2022-06-17 14:58:36
LIVE : สวนสุนันทา พารุ่ง รอบ 4 รับตรงอิสระ
ชมย้อนหลัง --> https://www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity/videos/1053371165531889เปิดโอ ...
2022-06-14 14:09:50
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผศ.ดร. ...
2022-06-14 12:29:21
ชมผลงาน งานแสดง THESIS ของนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ช่างชุ่ย
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน และชมผลงานงานแสดง THESIS ของนักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิท ...
2022-06-14 12:07:40
teaser “Homenumber25/15” Art thesis exhibition 2022
ชมคลิป --> https://www.facebook.com/101705439172960/videos/496006375194778ขอกราบเรียนเชิญ&ld ...
2022-06-14 11:59:13
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผู้ช่วยศา ...
2022-06-14 10:52:56
ข่าวย้อนหลัง