หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 5 รับตรง
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 5 รับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562  ...
2019-06-16 22:29:02
SSRU DRUM ได้ร่วมแสดงในงาน Percussion Friendship Concert Series @ Mahidol
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วง SSRU DRUMS จากสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญร่วมแสดงในงาน Per ...
2019-06-16 22:19:46
ภาพหมู่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต ประจำปี 2562
การถ่ายภาพหมู่เนื่องในโอกาส การรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาพประกอบด้วย ผู ...
2019-06-16 21:53:30
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ขานนามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี หัวหน้าสาขาวิช ...
2019-06-16 21:33:01
นายอัคคภาคย์ ยังคุณ นักศึกษานิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล Top 10 Fan Art Godzilla
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายอัคคภาคย์ ยังคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้รับรางว ...
2019-06-15 23:23:00
ทีมนักวิจัยจากสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ถ่ายภาพกับ อธิการบดี หลังจากคว้ารางวัลมาจาก โรมาเนีย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำทีมนักวิจัยจา ...
2019-06-15 23:08:34
ผศ. ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ เผยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ "กระเป๋าจากยางพารา" ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่า คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห ...
2019-06-15 22:46:19
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "Identite" จิตรกรรมสวนสุนันทา
จบแล้วแบบสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมชั้นปีที่ 4 ทุกคน หลังจากดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงศิล ...
2019-06-15 22:34:38
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี ผุดนวัตกรรมใหม่ “ฐานฟื้นฟูปะการัง” อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทะเล คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ...
2019-06-15 22:01:50
นิเทศศิลป์ ประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2561
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อการปร ...
2019-06-15 21:50:44
ข่าวย้อนหลัง