หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-06-03 15:55:29
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประภาภรณ์ พรหมภัทร ซึ่งเป็นมารดาของ รศ.ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประภาภรณ์ พรหมภัทร ...
2020-05-18 18:22:46
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-05-18 18:07:23
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-05-18 17:57:00
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด หัวข้ ...
2020-05-18 17:36:06
คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไลฟ์สดให้ความรู้เรื่องศิลปะการแสดงพร้อมสอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในวิกฤติการณ์ Covid-19
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมไลฟ์สด เรื่อง ...
2020-05-18 16:57:39
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย ...
2020-05-18 15:52:30
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ...
2020-05-18 15:30:39
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 4 Admission)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที ...
2020-05-19 20:31:12
ยืนยันสิทธิ์ สำหรับนักเรียนที่สมัคร TCAS รอบ 3 admission
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2020-05-09 15:23:49
ข่าวย้อนหลัง