หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นิเทศศิลป์ ศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ขอเชิญพบกับการสัมมนา ภายใต้ โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ใ ...
2018-12-03 10:36:56
Seminar for International Costumes Design
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายขอเชิญพบกับการสัมมนาแบบอินเตอร์ๆ ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการ ...
2018-12-03 10:32:23
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล จากการประกวดกระทง ในวันลอยกระทง 2561
ทีมประทีปสุนันทา ทีมตาหวานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2018-11-27 19:37:57
สาขาวิชาดนตรี กับการดูแลมินิคอนเสิร์ต The Toys, Bowkylion และ Mints ในงานลอยกระทง 2561 ณ มรภ.สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาดนตรี นำโดย อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาว ...
2018-11-26 11:58:27
workshop จิตรกรรม ในโครงการ Artist Daycamp ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม นำโดยอาจารย์จิรวัฒน์ การนอก หัวหน้าสาขาวิชา นำน ...
2018-11-28 09:44:34
ศิลปกรรม จัดอบรม การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นส่วน ...
2018-11-22 11:40:54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรการเขียนบทความวิชาการ ณ มรภ.ธนบุรี
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละ ...
2018-11-20 13:52:28
ไหว้ครู สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจขิกายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561&n ...
2020-02-03 15:41:56
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเสริมทักษะศิลป์ ปีที่ 2
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2019-10-16 09:54:12
ข่าวย้อนหลัง