หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผลงานนักศึกษาจัดแสดงในงาน STYLE BANGKOK 2018
ผลงาน Rice Style (จากการประกวด Craft the Future)ออกแบบโดย วริศ อุ่นสมบัติ / มงคล อิงคุทานนท์ (นักศึก ...
2018-12-17 13:06:55
สัมมนาบอกเล่าเส้นทางสายอาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตรกรรม
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดโครงการสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้อาวุโสที่มากป ...
2018-12-17 11:43:51
การสอบรวมวงดนตรี ของนักศึกษาดนตรีชั้นปีที่ 3
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาดนตรี จัดการสอบรวมวงดนตรีตะวันตก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้ ...
2018-12-17 11:30:50
สัมมนาเรื่อง ผกาวลี ตำนานคณะละครของไทย โดยอาจารย์อาวุโสหลากหลายท่านมาให้ความรู้
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ผกาวลี&q ...
2018-12-17 11:14:50
นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 รุ่น 11
นางสาวนภอนงค์ ธรรมเสถียร (ตั้ม)นางสาวนริศรา ฉายแสง (เกด)เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - 3 ธันวาคม 25 ...
2018-12-17 10:55:31
นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครได้รับเลือกให้ไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศอิตาลี
นางสาวพุธิตา สืบสา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร ได้รับการพิจารณาผลงาบทความวิจัย ...
2018-12-17 11:00:26
นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการออกแบบ โดยนัก ...
2018-12-15 02:41:00
การนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านศิลปะการแสดง โดยนักศึกษ ...
2018-12-15 02:27:24
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศต ...
2018-12-15 01:33:27
ข่าวย้อนหลัง