หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นิเทศศิลป์ ประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 4/2561
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อการปร ...
2019-06-15 21:50:44
อ.คณิน ไพรวันรัตน์ ผุดนวัตกรรมใหม่ Alga-Boom สาหร่ายในบ่อกุ้ง คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2019-06-15 16:31:36
ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผุดนวัตกรรมใหม่คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทย ...
2019-06-13 16:15:02
SSRU Chorus ร่วมแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 SSRU Chorus นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-06-13 14:09:57
จิตรกรรมสวนสุนันทา ลงนามสร้างเครือข่ายทางศิลปะ 1 ศูนย์การเรียนรู้ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ...
2019-06-13 11:20:12
สาขาวิชาดนตรีขอเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงดนตรี Percussion Friendship Concert Series @Mahidol
วันที่ 12 มิถุนายน 2562พบกับ Drums ensemble จาก SSRU ได้ในงาน PFCS @Mahidol วง SSRU DRUMS ประกอ ...
2019-06-13 11:13:07
“เล่ห์ละเวง” ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ฯ โดยผู้บริหาร'ศิลปกรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงละครเวที เรื่อง เล่ห์ละเวง  เป็นส่ ...
2019-06-11 16:10:22
ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 รอบ Admission
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 4 รอบ Admission คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 256 ...
2019-06-06 11:32:14
ศิลปกรรม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันฯ จัดอบรมและworkshopจัดทำ มคอ.7
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภ ...
2019-05-28 15:53:26
ศิลปกรรม’ MINI CONFERENCE ครั้งที่ 2 จิตรกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ นาฏศิลป์ ศิลปะการละคร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดสัมมนาผลงานวิจัยนักศึกษา(Mini Conference) ประจำ ...
2019-05-28 15:30:42
ข่าวย้อนหลัง