หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูช่าวศิลป์ ประจำ ...
2018-09-26 14:07:37
Open House 2017 เปิดบ้านศิลปกรรม
เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Open House 2017 เปิดบ้านต้อนรั ...
2018-09-26 14:05:35
การละคร ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับสาขาวิช ...
2018-09-26 14:04:18
นาฏยสร้างสรรค์ 60
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย จัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นป ...
2018-09-26 14:02:28
สาขานิเทศศิลป์ ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตสำหรับสาขาวิชา ...
2018-09-26 14:01:06
การบรรยาย หัวข้อ หลักสูตรและแผนการเรียน 4.0 วิทยากร จาก เทคโนบางมด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนกา ...
2018-09-26 14:00:42
ประชุมเข้ม วางแผนงานและบริหารงบประมาณปี 2561
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารแผนและงบปร ...
2018-09-26 13:55:28
แสดงในงานหน้าพระเมรุมาศ พระบรมศพ จ.ระยอง
เมื่อ 26 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขวงวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2018-09-26 13:52:22
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชท ...
2018-09-26 13:51:18
คณบดีมอบวุฒิบัตรนศ.สาขาวิชานิเทศศิลป์
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มอบเกียรต ...
2018-09-26 13:50:16
ข่าวย้อนหลัง