หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชา ...
2018-09-26 14:50:59
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรร ...
2018-09-13 12:04:21
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม ...
2018-09-13 11:51:37
นัดรวมพลังบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ พบผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการวิพากษ์การเขียนผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานค ...
2018-09-13 11:36:44
สาขาวิชาดนตรี มรภ.นครศรีธรรมราช เยือนสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนค ...
2018-09-13 11:19:10
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ ...
2018-09-13 15:23:46
น้องๆ วง Avalanche นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี ได้เล่น Opening Act ให้กับวง Bodyslam (GMM Grammy Road Tour )
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ วง Avalanche นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเล ...
2018-09-26 14:50:26
จุดประกายความมันส์ กิจกรรมแนะนำความรู้อาชีพทางดนตรี
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน นี้เชิญพบกับกิจกรรม "จุดประกายความมันส์"กิจกรรมแนะนำความรู้อาชีพทาง ...
2018-09-13 10:07:14
ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)
วันที่ 2 - 4 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิ ...
2018-09-20 16:51:39
ข่าวย้อนหลัง