หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-19 13:53:40
รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานจัดประชุ ...
2021-11-18 15:21:47
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ผศ.ดร ...
2021-11-18 10:06:19
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-17 16:57:30
บรรยากาศการตรวจผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของนักศึกษา สำหรับงาน Knack15
ขอบคุณภาพ จาก https://www.facebook.com/Fashionssru/งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ :  ...
2021-11-17 16:54:38
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-17 16:41:43
วงษ์ดนตรีบรรเลงปี่พาทย์ โดยสาขาวิชาดนตรี ในพิธีบวงสรวงครบรอบ 161 ปี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-17 16:04:08
การแสดงรำถวายสักการะ โดยแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ในพิธีบวงสรวงครบรอบ 161 ปี
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-17 16:08:59
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่าย ...
2021-11-17 15:48:03
นศ.จิตรกรรมคนเก่ง ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาติสงขลา
งานประชาสัมพันธ์เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/เว็บไซต์คณะศิลปก ...
2021-11-17 13:33:05
ข่าวย้อนหลัง